บทความ

ส่ง SMS ดีอย่างไร ถึงยังเป็นที่นิยมอยู่จนถึงปัจจุบัน

Pinterest LinkedIn Tumblr

การทำการตลาดผ่านข้อความสั้น หรือ การทำการตลาดผ่านการ ส่ง SMS เป็นหนึ่งในเครื่องมือสื่อสารการตลาดทางตรง ที่มีประสิทธิภาพ และยังคงเป็นที่นิยมในปัจจุบัน นักการตลาดสามารถใช้เครื่องมือดังกล่าวเป็นช่องทางเข้าถึงผู้บริโภคได้ไม่ยากนัก ทั้งนี้ การใช้การตลาดทางตรงผ่านข้อความสั้น ที่มีประสิทธิภาพจะต้องให้ความสำคัญกับประโยชน์ที่ลูกค้าจะได้รับโดยแท้จริง จึงจะทำให้วิธีการสื่อสารการตลาดช่องทางนี้มีคุณค่าในสายตาผู้บริโภค ในขณะเดียวกันบริษัทผู้ส่งสารก็จะได้รับการตอบรับที่ดีจากกลุ่มเป้าหมาย ทำให้เกิดความคุ้มค่าในการลงทุนทางการตลาดนั่นเอง

การทำการตลาดผ่านการส่งSMS เป็นส่วนหนึ่งของการตลาดผ่านทางโทรศัพท์เคลื่อนที่ หรือ Mobile Marketing การทำกลยุทธ์การตลาดผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ หมายรวมถึงการตลาดทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับโทรศัพท์เคลื่อนที่ ไม่ว่าจะเป็นการส่งภาพข้อความ สัญญาณ เสียง คลิป ฯลฯ เข้าโทรศัพท์เคลื่อนที่ ซึ่งโดยรวมเราเรียกว่า การตลาดไร้สาย จากนิยามคร่าวๆ ของการตลาดผ่านทางโทรศัพท์เคลื่อนที่นั้นจะเห็นได้ว่าเป็นหนึ่งในการตลาดทางตรงผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งนักการตลาดจากหลากหลายธุรกิจได้ใช้โอกาสนี้ดำเนินกลยุทธ์อย่างเต็มที่ ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจดาวน์โหลดเพลง ดาวน์โหลดภาพพร้อมข้อความ ดาวน์โหลดคลิป ดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น หรือดาวน์โหลดเสียงเพลงรอรับสาย เป็นต้น

การตลาดผ่านทางข้อความสั้น ถือเป็นหนึ่งในการตลาดไร้สายที่ดีมาก เนื่องจากจะสามารถสร้างการรับรู้ผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่โดยตรงแล้ว ยังสามารถช่วยแจ้งข่าวสารได้ และที่สำคัญยังสามารถสื่อสารได้สองทาง

ข้อดีของ SMS Marketing

ข้อดีของกลยุทธ์การตลาดผ่านทางSMS นั้นมีหลายประการ อาทิ

ข้อดีของ sms

1. ส่งได้ตลอดเวลา

ไม่จำกัดจำนวนข้อความ (เพียงแต่จำกัดจำนวนตัวอักษรในแต่ละครั้ง) บริษัทสามารถส่งข้อความไปยังกลุ่มลูกค้าได้หลากหลายข้อความ

2. เป็นสื่อทางตรงที่ถึงมือผู้บริโภคแน่นอนกว่า 90%

เนื่องจากสื่อที่รับสารนั้นเป็นโทรศัพท์ที่อยู่ติดตัวกับผู้บริโภคตลอดเวลา ดังนั้นอัตราในการรับสื่อค่อนข้างมากเมื่อเปรียบเทียบกับสื่ออื่นๆ

 3. เป็นสื่อทางตรงที่สามารถเรียกกลับมาดูได้หลายครั้ง

กลุ่มเป้าหมายสามารถเรียกข้อความนั้นกลับมาดูรายละเอียดที่สนใจ หรือรายการที่สำคัญๆ อีกครั้ง

 

4. เป็นสื่อทางตรงที่สามารถป้อนข้อมูลกลับหรือติดต่อกลับได้โดยทันที

ผู้บริโภคสามารถร่วมสนุกกับบริษัทได้โดยทันที และหากส่งหมายเลขโทรศัพท์มาผู้บริโภคก็สามารถโทรศัพท์กลับไปสอบถาม ได้ทันทีถือว่าเป็นสื่อที่มีการตอบโต้อย่างทันทีได้มากกว่าสื่อประเภทอื่นๆ

 

5. เป็นสื่อทางตรงที่สามารถมอบคุณค่า

ถึงมือผู้บริโภคได้โดยตรง ผู้ส่งหรือบริษัทสามารถสร้างความประทับใจด้วยคุณค่า ในรูปแบบสิทธิพิเศษต่างๆ รายการส่วนเสริม การขายพิเศษ ส่วนลด ฯลฯ ให้กับผู้บริโภคได้ทำให้ผู้บริโภคเกิดความพึงพอใจกับแบรนด์

 

6. เป็นสื่อทางตรงที่สามารถระบุชื่อผู้รับได้

สร้างความเป็นเอกลักษณ์รายบุคคลแก่ผู้รับ โดยมากผู้รับจะรู้สึกดี และเป็นส่วนตัวกับแบรนด์ หากมีการระบุชื่อผู้รับในข้อความ จึงสามารถสร้างความประทับใจแรกพบกับข้อความได้ไม่ยาก

 

7. เป็นสื่อทางตรงที่สามารถลบได้

หากเนื้อหาไม่ตรงกับความต้องการหรือความสนใจ เมื่อผู้บริโภคไม่สะดวกที่จะรับบริการหรือไม่สนใจในรายการส่วนเสริมการขายหรือไม่สนใจในเนื้อหาที่ให้ผู้บริโภคอาจลบได้ทุกเวลาที่ต้องการ

 

8. เป็นสื่อทางตรงที่สามารถคัดเลือกจากฐานข้อมูลแล้วอ้างอิงได้ตามวิถีการดำเนินชีวิต

ของแต่ละคนโดยบริษัทผู้ส่งสามารถคัดเลือกจากฐานข้อมูลของตนเอง แล้วส่งข้อความที่สอดคล้องกับวิถีการดำเนินชีวิตของลูกค้าในแต่ละราย

 

9. เป็นสื่อทางตรงที่สามารถวัดผลได้

จากการวัดการตอบรับ และร่วมสนุก หรือการนำSMS มาแสดงในกิจกรรมการตลาดของบริษัท หากมีผู้ได้รับข่าวสารทางSMS แล้วนำมาแสดงเป็นจำนวนมาก นั่นหมายความว่าการส่งข้อความนั้นประสบความสำเร็จ และเกิดคุณค่าแก่ผู้รับ

กล่าวโดยสรุปแล้วการตลาดผ่านทางข้อความสั้น สามารถช่วยสนับสนุนธุรกิจได้ดีเนื่องจากเป็นเครื่องมือทางการตลาดทางตรงที่ต้นทุนต่ำแต่มีประสิทธิภาพ ซึ่งนักธุรกิจนักการตลาดก็นิยมใช้กลยุทธ์นี้ เป็นเครื่องมือที่เน้นในการให้ความสำคัญกับลูกค้า เป็นการรักษาฐานลูกค้าเก่าเพื่อให้คงยอดขายที่มีอยู่กับธุรกิจ เช่น การให้ข้อเสนอพิเศษแก่ลูกค้ามากขึ้น เช่นให้ส่วนลด สะสมยอดกับสินค้า ปัจจุบันที่เคยใช้อยู่ แล้วยังสามารถเพิ่มความปลอดภัยผ่านบริการ SMS OTP ให้กับระบบของคุณได้

 กระบวนการการทำ SMS Marketing อย่างมีประสิทธิภาพ

 

1. วิเคราะห์กลุ่มเป้าหมาย

เป็นโจทย์การตลาดจากบริษัทเอง เช่นบริษัทต้องการเจาะตลาดกลุ่มผู้มีรายได้สูงหรือ จะกระตุ้นตลาดกลุ่มวัยรุ่น หรือต้องการรักษาฐานลูกค้าที่มีอยู่ เป็นต้น นอกจากนี้ควรวิเคราะห์วิถีการดำเนินชีวิตของลูกค้าหรือ กลุ่มเป้าหมายให้ชัดเจนก่อน

 

2. ออกแบบเนื้อหาที่เหมาะสม และเกิดคุณค่า

เมื่อได้กลุ่มเป้าหมาย และวิถีการดำเนินชีวิตแล้ว ควรนำเสนอข้อความ และสิทธิพิเศษหรือกิจกรรมโปรแกรมทางการตลาดที่จะส่ง เช่น การทำลูกค้าสัมพันธ์ (CRM) พบว่าลูกค้าส่วนใหญ่ที่ทำรายได้ให้กับบริษัทสูงเป็นเพศหญิง รายได้ไม่ต่ำกว่า 50,000 บาทชอบฟังดนตรี ออเคสตราเหมือนกัน จำนวนถึง 2,000 คน ดังนั้นทางบริษัทควรจัดกิจกรรมคอนเสิร์ตออเคสตรา เป็นต้น

 

ส่ง sms ง่ายๆ

 

3. ติดตามผล

การส่งข้อความสามารถวัดผลได้ว่าประสบความสำเร็จอย่างไร และมีการตอบรับเท่าใดบ้างจากการเข้าร่วมกิจกรรม โดยบริษัทผู้จัดควรส่งข้อความ เช่น กรุณานำข้อความนี้แสดงที่เคาน์เตอร์หน้างาน และได้รับเครื่องดื่มฟรีทันที เป็นต้น แล้ววัดจากจำนวนผู้ที่นำข้อความมาแสดง และนำผลที่ได้มาประเมินในการทำกิจกรรมทางการตลาดครั้งต่อไป

จากที่กล่าวมาข้างต้น เราคงจะได้รู้ถึงความหมาย และความสำคัญของ SMS-Marketing กันแล้ว ต่อมาเราขอให้คำแนะนำกลยุทธ์การส่ง SMS เพื่อสร้างยอดขายในช่วงเทศกาลพิเศษต่างๆ กับคุณเพื่อให้ธุรกิจของคุณประสบความสำเร็จได้ง่ายขึ้น

กลยุทธ์การส่ง SMS เพื่อสร้างยอดขายในช่วงเทศกาลพิเศษต่างๆ

ปัจจุบันนี้ผู้ประกอบการ หรือนักการตลาดยุคใหม่ยังคงสรรหาเครื่องมือทางการตลาดที่มีประสิทธิภาพสูง เพื่อช่วยให้ธุรกิจประสบความสำเร็จ และคุ้มค่ากับการลงทุน

ซึ่งเครื่องมือการตลาดที่จะเข้าถึงลูกค้าได้รวดเร็วที่สุดคือการเข้าถึงลูกค้าผ่านโทรศัพท์มือถือ เพราะจากการสำรวจของ Gartner พบว่าผู้ใช้ถึง 98% จะเปิดอ่าน โดยที่ 90% จากผู้ใช้ทั้งหมดจะเปิดอ่านหลังจากได้รับภายใน 3 นาที และมีอัตราการตอบกลับสูงถึง 45% อีกด้วย ดังนั้นสิ่งที่นักการตลาดควรจะคำนึงถึงก่อนที่จะทำแคมเปญการตลาดผ่านSMS มีดังนี้

 

1. Discount (ส่วนลด)

แจ้งส่วนลดด้วยคำจูงใจ เช่น การให้ส่วนลดและโปรโมชัน เป็นเรื่องเบสิคที่ได้ผลเสมอ!

 

2. Free / Trial (ของฟรี / ทดลองใช้)

เพื่อแจ้งลูกค้าว่าสามารถทดลองใช้ เป็นอีกหนึ่ง Option ที่ลูกค้ามักถามหาและส่วนสำคัญในการตัดสินใจซื้อบริการต่อไป นอกจากนี้ต้องลองสังเกตุดูว่าลูกค้ามักจะถามหาอะไรบ่อยๆ แล้วนำมาเป็นแรงกระตุ้นในการตัดสินใจซื้อหรือทำโปรโมชันกันต่อไป

 

3. Special Gift (ของขวัญ)

เป็นการส่งข้อความเพื่อกระตุ้นการตัดสินใจซื้อด้วยการให้ข้อเสนอพิเศษ! ของขวัญ หรือ ของแถม เป็นอีกตัวช่วยที่จะทำให้ลูกค้าตัดสินใจซื้อ โดยจะต้องเลือกของขวัญให้เหมาะสมกับราคาของ ความสนใจของลูกค้า และสถานการณ์ในขณะนั้นด้วย

เมื่อคุณอ่านมาถึงตรงนี้แล้วคุณคงกำลังสงสัยอยู่ว่า ในเมื่อเราเข้าใจ SMS-Marketing แล้วแต่เราจะเริ่มเข้าสู่วงการ SMS-Marketing ยังไงดี ซึ่งสิ่งที่ตอบโจทย์คำถามนี้ก็คือ บริการSMS ผ่านเว็บไซต์ ดังนั้นเราขอพูดถึงบริการSMS ให้เข้าใจถึงความสะดวกสบายของบริการกัน

 

บริการ SMS ผ่านเว็บไซต์

บริการ SMS ผ่านเว็บไซต์คืออะไร บริการ SMS ผ่านเว็บไซต์เป็นอีกหนึ่งบริการที่คอยอำนวยความสะดวกให้กับธุรกิจ องกรค์ หรือบุคคลทั่วไปที่ต้องการจะสื่อสารข้อมูลต่างๆ ไปยังลูกค้า เช่น แจ้งโปรโมชั่น ข้อมูลส่วนลด แจ้งสิทธิประโยชน์ต่างๆ หรือการโฆษณาประชาสัมพันธ์ เป็นต้น เพื่อใช้ในการทำการตลาดผ่าน SMS-Marketing นั่นเอง

บริการSMS ผ่านเว็บไซต์คือ บริการส่งข้อความผ่านเว็บไซต์ไปยังโทรศัพท์มือถือ สามารถใช้แทนการส่งจากมือถือได้ เพื่อความสะดวก และรวดเร็วในการพิมพ์ข้อความ เนื่องจากการพิมพ์ข้อความในคอมพิวเตอร์นั้นจะสะดวก และพิมพ์ได้ง่ายมากกว่าการพิมพ์ในโทรศัพท์มือถือ อีกทั้งยังช่วยประหยัดเวลา และประหยัดต้นทุน หรือมีต้นทุนต่อข้อความไม่ถึง 1 บาท

ซึ่งบริการ SMS-Marketing ของ ShortMS เราจะมีฟีเจอร์ให้คุณใช้งานเพื่อความสะดวกสบายในการส่งมากมาย ตามนี้เลย

 

 • ส่งSMS ได้ในราคาถูกถึง 0.25 บาท/ข้อความ
 • ดูรายงานการส่งได้ แสดงประวัติแบบย้อนหลังได้
 • คืนเครดิตทันที หากส่งไม่ถึงผู้รับ
 • ตั้งเวลาส่งได้หลากหลายตามที่ต้องการ
 • สามารถสร้าง และเปลี่ยนแปลงชื่อผู้ส่งได้
 • สถานะการส่งระบุชัดเจน
 • สามารถสร้างแฟ้มเบอร์โทรศัพท์ที่ต้องการส่งบ่อยครั้งได้
 • สามารถ export และบันทึกเบอร์โทรศัพท์จากประวัติได้

 

บริการ SMS

 บริการ SMS ผ่านเว็บเหมาะสำหรับใคร

 •  เหมาะสำหรับธุรกิจหรือองค์กรที่มีระบบสมาชิก
 • เหมาะสำหรับบุคคลทั่วไปที่ต้องการส่งSMS เป็นประจำซึ่งจะประหยัดค่าใช้จ่ายมากกว่าการส่งผ่านมือถือ
 • เหมาะสำหรับร้านค้าออนไลน์ที่ใช้สำหรับแจ้งรับเงิน หรือแจ้งส่งสินค้า
 • เหมาะสำหรับธุรกิจหรือองค์กรที่ต้องการทำการตลาดผ่านมือถือด้วยการเจาะกลุ่มลูกค้าเป้าหมายโดยตรง

ทำไม SMS-Marketing จึงได้รับความสำคัญสำหรับธุรกิจหรือองค์กรต่างๆ เนื่องจากการส่งข้อความสามารถส่งตรงไปยังกลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้อย่างรวดเร็วผ่านอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่อย่างโทรศัพท์มือถือ และถึงแม้ว่าลูกค้ากลุ่มเป้าหมายจะไม่ได้อยู่ในพื้นที่ที่มีสัญญาณก็ตาม ระบบSMS จะทำการบันทึกข้อมูลนั้นไว้ และรอจนกว่าจะมีสัญญาณอีกครั้งเพื่อทำการส่งข้อความไปยังโทรศัพท์มือถือจนสำเร็จ อีกทั้งยังเป็นการโฆษณา หรือการแจ้งข่าวสารที่ใช้ต้นทุน ถูกกว่า และได้รับความสนใจมากกว่าการส่งอีเมลธรรมดา

ตอนนี้คุณคงเห็นถึงความสะดวกสบายที่ได้จากบริการSMS ผ่านเว็บ ทั้งราคาถูก รวดเร็ว และไม่ต้องทำอะไรที่ยุ่งยากมากมาย เราขอให้เทคนิคเล็กๆ น้อยๆ เพื่อให้การส่งข้อความของคุณมัดใจลูกค้าได้อยู่หมัด เพื่อให้คุณได้เริ่มต้นกับวงการ SMS-Marketing ได้ง่ายขึ้นไปอีก

 

5 เทคนิค ที่ทำให้คุณส่ง SMS ให้ลูกค้าถูกใจ

 

เทคนิคส่ง sms

 

1. ให้ข้อเสนอที่มีคุณค่าแก่ลูกค้าของคุณ

ไม่มีลูกค้าคนไหนต้องการรับข้อเสนอที่ไม่ต้องการจากแบรนด์ที่พวกเขาชื่นชอบ

 

2. เริ่มต้นข้อความด้วยข้อเสนอสุดพิเศษ

ข้อความต้องกระชับ และตรงประเด็น ผู้ใช้มือถือบางคนใช้เวลาในการอ่านข้อความเพียงเสี้ยววินาที ดังนั้นเพื่อไม่ให้เสียโอกาส และเข้าถึงได้ทุกคนการวางข้อเสนอสุดพิเศษในตอนต้นของข้อความจะดึงดูดความสนใจได้มากขึ้น

 

3. สร้างความรู้สึกเร่งด่วน

การใส่ตำแหน่งเป็นองค์ประกอบสำคัญที่สุดของข้อความที่ลูกค้าจะต้องทราบเพื่อแลกรับข้อเสนอสุดพิเศษของคุณ อย่าพลาดที่จะระบุตำแหน่งที่แน่นอนของร้านค้าของคุณ ไม่ว่าจะเป็นร้านค้า E-Commerce ก็ตาม ลูกค้าของคุณจะได้ความมั่นใจ และเต็มใจที่จะมีส่วนร่วมกับคุณ

 

สร้างความมั่นใจด้วย sms

 

4. คำกระตุ้นการตัดสินใจ

คำกระตุ้นการตัดสินใจมีความสำคัญเพื่อนำลูกค้าเข้าสู่ช่องทางการขายของคุณ ทำข้อความให้เข้าใจง่าย และไม่ทำให้ลูกค้ารู้สึกยากเกินไปที่จะปฏิบัติตาม

 

5. ระบุชื่อแบรนด์ของคุณ

มีหลายวิธีที่จะทำให้ลูกค้าของคุณรับรู้ว่าคุณเป็นใคร มาจากไหน ซึ่งชื่อผู้ส่งในข้อความจะเป็นตัวบอกกับลูกค้าของคุณเองว่า ข้อความนี้มาจากคุณเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าของคุณ

หากคุณต้องการคำปรึกษาเกี่ยวกับบริการ SMS-Marketing ทาง ShortMS ของเรายินดีให้คำปรึกษา และมีบริการอื่นๆ ที่จะช่วยให้ แบรนด์ของคุณเข้าถึงลูกค้า และสร้างโอกาศในการทำธุรกิจก่อนใคร ติดต่อเรา

 

Author

ShortMS บริการ SMS ครบวงจร ที่จะนำแบรนด์คุณเข้าไปในใจลูกค้า บริการส่ง SMS และ OTP ปลอดภัย รวดเร็ว ใช้งานง่าย เสถียรที่สุด