เกร็ดความรู้

ระบบแจ้งเตือนผ่าน SMS บริการที่ทรงพลัง

Pinterest LinkedIn Tumblr

ระบบแจ้งเตือนผ่าน SMS หรือ SMS Alert คือ SMS แจ้งเตือน ซึ่งเป็นเครื่องมือเพื่อช่วยในการตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงาน เมื่อเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ สำหรับการเตือนภัย โดยจะ ส่งข้อความ SMS ไปยังโทรศัพท์มือถือของผู้รับในทันที ซึ่งเป็นการแจ้งเตือนที่แบบเรียลไทม์ด้วยการเตือนภัยล่วงหน้า องค์กรต่าง ๆ จำนวนมากหันมาใช้ บริการ SMS Alert  เพื่อช่วยในการสื่อสารของทีมบรรเทาทุกข์ ให้การสนับสนุนพื้นที่ห่างไกล และช่วยชีวิตได้ในที่สุด เพื่อช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมทั่วโลก

ตัวอย่าง สำหรับ SMS Alert ระบบแจ้งเตือนผ่าน SMS สำหร้บการแจ้งเตือน

อัปเดตตามเวลาจริง

การแจ้งเตือนและการอัปเดตทาง SMS แบบเรียลไทม์ จะถูกส่งไปเพื่อช่วยให้ประชาชนได้รับข้อมูลและอัปเดตข้อมูลต่าง ๆ อยู่ตลอดเวลา

ตัวอย่างเช่น

เมื่อเผชิญกับการระบาดใหญ่ของ COVID-19 หน่วยงานของรัฐบางแห่งได้ส่ง SMS ไปยังประชาชน พร้อมกับสถิติรายวันของ COVID-19

การรายงานเหตุการณ์

ในหลายประเทศ รัฐบาลสนับสนุนให้ประชาชนใช้ SMS เพื่อรายงานภัยพิบัติ หรือเหตุฉุกเฉินต่าง ๆ ในพื้นที่ การจัดตั้งช่องทางการสื่อสาร 2 ทางทำให้เจ้าหน้าที่สามารถตอบสนองต่อเหตุการณ์ ปัญหา และสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็ว

ความพยายามบรรเทาทุกข์

องค์กรบรรเทาทุกข์หลาย ๆ องค์กรกำลังใช้ SMS ในการแจ้งข่าวสารที่จำเป็น และเกณฑ์อาสาสมัคร SMS เหล่านี้ จะระบุรายละเอียดที่เกี่ยวข้องทั้งหมด รวมถึงตัวเลือกของการขนส่ง จำนวนอาสาสมัครที่ต้องการ

ตัวอย่างเช่น

ในชุมชนผู้ด้อยโอกาสที่ต้องการห่ออาหารเป็นประจำ องค์กรพัฒนาเอกชนหลายแห่งใช้ SMS เพื่อประสานงานการจัดส่งอาหารเหล่านี้ และเพื่อติดต่อกับอาสาสมัครที่ประจำอยู่ที่นั่น

การแจ้งเตือนฉุกเฉิน ผ่าน ระบบแจ้งเตือนผ่าน SMS

ไม่ว่าจะมีภัยคุกคามจากสภาพอากาศที่จะเกิดขึ้น การขู่วางระเบิด การเตือนไฟไหม้ หรือเหตุฉุกเฉินอื่น ๆ ที่อาจเกิดขึ้น SMS อัตโนมัติ จะถูกส่งไปยังประชาชนทุกคน โดยแจ้งให้ทราบถึงภัยคุกคามที่กำลังจะเกิดขึ้น SMS เหล่านี้ยังสรุปขั้นตอนและมาตรการที่ถูกต้องซึ่งจำเป็นต้องปฏิบัติตามเพื่อความปลอดภัย

Mexican Amateur Radio Union ได้เชื่อมต่อข้อมูล API ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ Raspberry Pi ซึ่งเชื่อมต่อกับวิทยุมือถือ ระบบดิจิตอลต่าง ๆ ทั่วเมือง ระบบนี้พร้อมที่จะส่งข้อความ SMS ผ่านวิทยุ SMS เกตเวย์ เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน หรือภัยธรรมชาติส่งผลกระทบต่อโครงสร้างพื้นฐานด้านการสื่อสารในพื้นที่

การขอรับบริจาค

การที่องค์กรต่าง ๆ ต้องการเงินทุนเพิ่มเติม ข้อความ SMS จำนวนมากจะถูกส่งไปยังกลุ่มผู้ติดต่อที่เกี่ยวข้องเพื่อขอเงินบริจาค นี่เป็นวิธีการสร้างรายได้อย่างรวดเร็วเพื่อตอบสนองต่อภัยพิบัติ หรือเหตุฉุกเฉิน

การส่ง SMS Alert หรือ SMS แจ้งเตือน จะถูกใช้งานเมื่อเกิดภัยพิบัติขนาดใหญ่ และในยามวิกฤต อย่างไรก็ตามเนื่องจาก SMS ไม่ได้อาศัยการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต และสามารถใช้ได้บนโทรศัพท์มือถือทุกรุ่น จึงเป็นช่องทางที่มีประสิทธิภาพสำหรับการเผยแพร่การอัปเดตตามเวลาจริง การประสานงาน การส่งการแจ้งเตือนฉุกเฉิน และช่วยชีวิตคนจำนวนมากได้ในทันที จึงถือว่า SMS Alert มีความสำคัญเป็อย่างมากในการดำเนินชีวิตของทุก ๆ คนบนโลกใบนี้

อ่านเพิ่มเติม