เกร็ดความรู้

จุดเด่นของ SMS Marketing ที่ตอบทุกโจทย์ในโลกธุรกิจ

Pinterest LinkedIn Tumblr

จุดเด่นของ SMS Marketing เป็นการทำการตลาด โดยการสื่อสารทางการตลาดผ่าน บริการ ส่ง SMS  ซึ่งธุรกิจออนไลน์ที่ต้องพึ่งพาการสื่อสารด้วยเทคโนโลยี จำเป็นต้องปรับตัว โดยใช้เครื่องมือที่ตรงกับไลฟ์สไตล์ของกลุ่มลูกค้า SMS จึงเป็นหนึ่งช่องทางที่ช่วยทำการตลาดได้ดี ซึ่งมีอัตราการเปิดอ่านข้อความสูงกว่าช่องทางอื่น ๆ อย่างเห็นได้ชัด

โดยจากงานวิจัยพบว่า 98% ของผู้ที่ได้รับข้อความ SMS มีแนวโน้มที่จะเปิดอ่านข้อความภายในระยะเวลา 3 นาทีแรกหลักจากที่ได้รับข้อความ SMS

จุดเด่นของ SMS Marketing 

จุดเด่นในการทำการตลาดผ่าน บริการส่ง SMS นั้น สามารถทำให้ธุรกิจเข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้ตรงเป้าหมาย แม้ว่าปัจจุบันจะมีช่องทางการตลาดที่หลากหลายเพิ่มมากขึ้น แต่การตลาดผ่านบริการส่ง SMS ยังคงเป็นที่นิยม เพราะช่วยให้ลูกค้าสามารถเห็นข้อความต่าง ๆ ของธุรกิจได้ดีกว่าช่องทางอื่น ๆ ได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งต่อไปนี้คือจุดเด่นของ SMS Marketing ที่ธุรกิจต่าง ๆ ไม่ควรมองข้าม

SMS ทั่วถึงทั้งโลก

การส่งข้อความ SMS เป็นหนึ่งในเทคโนโลยีไม่กี่อย่างที่ช่วยให้ธุรกิจสามารถเข้าถึงผู้คนได้ทันที ไม่ว่าผู้รับจะอยู่ที่ไหน ธุรกิจสามารถส่งข้อความ SMS ไปยังโทรศัพท์มือถือเครื่องใดก็ได้บนเครือข่ายมือถือ ในประเทศใด ๆ ก็ได้ในโลกอย่างไร้ขีดจำกัด

SMS มีความน่าเชื่อถือ

การส่งข้อความ และรับข้อความ SMS ไม่ได้ขึ้นอยู่กับการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต หรือการเข้าถึงข้อมูล ทำให้มีความน่าเชื่อถือมากกว่าช่องทางการสื่อสารทางอินเทอร์เน็ต เช่น Whatsapp และช่องเสียง เช่น VoIP

SMS มีค่าบริการ

การตลาดผ่าน บริการส่ง SMS จะมีต้นทุนค่าใช้จ่ายในการส่งข้อความ ซึ่งช่วยจำกัดการรับส่งข้อมูลผ่านทางบริการส่ง SMS แทนที่จะต้องกรองสแปมบนแพลตฟอร์มที่ใช้งานได้ฟรี เช่น อีเมล โดยต้นทุนของข้อความ SMS ช่วยให้มั่นใจได้ว่าข้อความที่ส่งมีความสำคัญ และมีค่าสำหรับผู้รับ

SMS มีความเกี่ยวข้องกับผู้รับ

การส่งข้อความแบบตัวต่อตัว และการโต้ตอบ ยังคงสามารถใช้ได้ผ่านแพลตฟอร์มต่าง ๆ เช่น Whatsapp แต่ การตลาดผ่านบริการส่ง SMS เป็นช่องทางที่เหมาะสม สำหรับการสื่อสารทางธุรกิจ เนื่องจากผู้รับคาดหวังว่าข้อความ SMS จะมีความเกี่ยวข้องกับผู้รับ จึงมีอัตราการเปิดมากถึง 98% และได้รับการอ่านที่รวดเร็วที่สุดนั่นก็คือภายใน 3 นาทีแรกที่ส่ง

การเข้าถึง SMS

เนื่องจากโทรศัพท์มือถือทุกรุ่นมีฟังก์ชั่น SMS มาตรฐานอยู่แล้ว ลูกค้าของธุรกิจจึงไม่จำเป็นต้องดาวน์โหลด หรือติดตั้งแอปพลิเคชันใด ๆ เพื่อรับข้อความจากธุรกิจ

การตลาดผ่านบริการส่ง SMS ยังคงเคารพความเป็นส่วนตัวต่อลูกค้าของธุรกิจ ซึ่งทำให้ลูกค้าเกิดความประทับใจยินยอมให้ธุรกิจต่าง ๆ สามารถส่งข้อความการตลาดผ่านบริการส่ง SMS ได้ตามที่ธุรกิจต้องการ ซึ่งการตลาดผ่านบริการส่ง SMS หรือ SMS Marketing เป็นเครื่องมือที่มีความสำคัญอย่างมาก เพราะช่วยให้ธุรกิจสามารถสื่อสารกับกลุ่มลูกค้าได้ตรงกลุ่มเป้าหมาย และช่วยเพิ่มยอดขายให้แกธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ ธุรกิจต่าง ๆ จึงยังคงให้ความสำคัญกับการตลาดผ่านบบริการส่ง SMS ยังคงอยู่ต่อไป

อ่านเพิ่มเติม