เกร็ดความรู้

แพลตฟอร์ม SMS ตัวช่วยที่ดีขององค์กรธุรกิจ

Pinterest LinkedIn Tumblr

เราทุกคนทราบกันดีว่า ใน 1 วันนั้นทุกคนมีเวลาเท่ากันคือ 24 ชั่วโมง และในจำนวนนี้ มีเวลาการทำงานอยู่เพียงแค่ 8 ชั่วโมงต่อวันเท่านั้น ซึ่งถือว่าเป็นเวลาการทำงานปกติ แต่ก็มีหลายองค์กรที่พนักงานในองค์กรทำงานเกินเวลา เช่น 10 – 12 ชั่วโมงต่อวัน เพื่อต้องการให้งานที่ทำอยู่นั้นเสร็จตามกำหนดการ ซึ่งก็มีเหตุผลหลายประการที่แตกต่างกันออกไป แต่ทั้งหมดล้วนมีเหตุผลอย่างหนึ่งที่เหมือนกันนั่นก็คือ การมีทรัพยากรที่จำกัด ไม่ว่าจะเป็นกำลังคน งบประมาณ เครื่องมือ หรือชั่วโมงการทำงานต่อวัน ซึ่งอาจจะไม่เพียงพอ องค์กรต่าง ๆ ต้องเผชิญกับความท้าทายที่เป็นปัญหาเหล่านี้ ซึ่งองค์กรต่าง ๆ ต้องวางแผนการทำงานที่มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น นั้นก็คือ การใช้เครื่องมือที่เชื่อถือได้และคุ้มค่า ช่วยประหยัดเงิน และใช้เวลาให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยเครื่องมือที่กล่าวถึงนั้นก็คือ แพลตฟอร์ม SMS ที่สามารถช่วยลดภาระงานที่ต้องทำด้วยตนเอง และลดความต้องการแรงงาน

การใช้งาน แพลตฟอร์ม SMS ในองค์กรธุรกิจ

แพลตฟอร์มส่ง SMS หรือแพลตฟร์มการสื่อสารผ่าน SMS เป็นเครื่องมือที่สามารถช่วยบริษัทและองค์กรลดต้นทุน และจำกัดงานการดูแลระบบที่ใช้เวลานานเกินไปได้ ซึ่งมีประโยชน์เป็นอย่างมากในองค์กร เราไปดูกันเลยดีกว่าว่า แพลตฟอร์ม SMS หรือแพลตฟร์มการสื่อสารผ่าน SMS มีประโยชน์ในการใช้งานอย่างไรบ้าง

การแจ้งเตือนอัตโนมัติ

การพัฒนาทางเทคโนโลยีและการจัดเก็บข้อมูลออนไลน์ด้วยวิธีต่าง ๆ มีมากมาย องค์กรต่าง ๆ จึงหันมาใช้แพลตฟอร์มและซอฟต์แวร์เพื่อช่วยในการจัดการมากขึ้นเรื่อย ๆ ซึ่งแพลตฟอร์มเหล่านี้สร้างขึ้นในลักษณะที่สามารถพูดคุย หรือทำงานร่วมกันได้ ด้วยการใช้ SMS API องค์กรต่าง ๆ สามารถทำให้การส่ง SMS ทำงานได้โดยอัตโนมัติ เมื่อมีบางอย่างเปลี่ยนแปลงในข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงาน องค์กรก็จะได้รับการแจ้งเตือนโดยอัตโนมัติทันที ทำให้องค์กรประหยัดแรงงานคน ที่จะต้องมาคอยตอบ และอัพเดทข้อมูลต่าง ๆ อยู่ตลอดเวลา รวมถึงการแจ้งเตือนการนัดหมายที่ได้รับการยืนยัน ด้วย SMS API แบบอัตโนมัติ

การกำหนดข้อความ

องค์กรต่าง ๆ สามารถจัดเตรียมการสื่อสารรายสัปดาห์ หรือรายเดือนล่วงหน้า และองค์กรยังสามารถกำหนดวัน เวลาที่ต้องการจะเผยแพร่การสื่อสารเหล่านั้น การจัดกำหนดการ เกี่ยวกับข้อความขององค์กรที่ต้องการจะสื่อสารออกไปนั้น เป็นวิธีที่ดี ซึ่งองค์กรจะไม่พลาดวันสำคัญต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการอวยพรวันเกิด วันครบรอบ ประกาศประจำปี หรือการแจ้งเตือนการประชุม ซึ่งนี้ล้วนเป็นตัวอย่างของข้อความที่ปกติแล้วจะต้องถูกกำหนดไว้ล่วงหน้า

การส่งข้อความกลุ่มส่วนบุคคล

การเลือกใช้แพลตฟอร์ม SMS ที่มีประสิทธิภาพนั้น ช่วยให้องค์กรสามารถส่งข้อความส่วนตัวไปยังกลุ่มผู้ติดต่อทั้งหมดในองค์กรได้ด้วยการส่งเพียงครั้งเดียว ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ง่ายต่อการใช้งาน ทุกคนในองค์กรแต่ละราย ในลิสต์รายการทั้งหมดขององค์กร จะได้รับข้อมูลเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับพน้กงานแต่ละกลุ่มเท่านั้น ตามความต้องการขององค์กรที่ได้กำหนดเอาไว้

การส่งเอกสารสำคัญ

แพลตฟอร์มส่ง SMS สามารถแนบและส่งเอกสารสำคัญ เช่น สัญญา ใบแจ้งหนี้ ใบแจ้งยอด และวาระการประชุมผ่านทาง SMS ได้ด้วยข้อความที่แนบลิงค์ไว้ เพื่อให้ผู้รับสามารถคลิกลิงค์เปิดอ่านเอกสารสำคัญนั้น ๆ ได้อย่างง่ายดาย ทันสมัย ประหยัด เพราะไม่มีค่าใช้จ่ายการพิมพ์เอกสาร และเปลืองทรัพยากรธรรมชาติ

การสร้างหน้า Landing Page บนโทรศัพท์มือถือ

Landing Page บนโทรศัพท์มือถือเป็นโปสเตอร์ดิจิทัลเชิงโต้ตอบ ไม่ว่าจะแสดงผลิตภัณฑ์หรือโปรโมชั่นใหม่ หรือส่งภาพบางส่วนจากกิจกรรมล่าสุดขององค์กร ซึ่งองค์กรสามารถสร้างหน้า Landing Page สำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย เป็นการมอบประสบการณ์ที่สัมผัสความรู้สึกได้ ให้กับทุกคนในองค์กรของคุณ

แพลตฟอร์มส่ง SMS หรือแพลตฟร์มการสื่อสารผ่าน SMS เป็นวิธีที่น่าเชื่อถือและคุ้มค่าในการเข้าถึงพนักงานในองค์กร ชุมชนและลูกค้าของคุณ ตั้งแต่การวางแผนส่งข้อมูลล่วงหน้าไปจนถึงการส่งข้อมูลสำคัญไปยังผู้คนกลุ่มใหญ่ได้ในแต่ละครั้ง นอกจากนี้แพลตฟอร์มของ SMS ยังช่วยให้งานสำคัญ ๆ สำเร็จลุล่วงไปได้ดี สามารถประหยัดเวลาและเงินสำหรับองค์กรของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพ หากองค์กรของคุณสนใจหรือต้องการรับคำแนะนำ Shortms สามารถตอบโจทย์ ช่วยให้องค์กรของคุณก้าวหน้าไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุดแน่นอน

อ่านเพิ่มเติม