บทความ

เคล็ดลับ ส่ง SMS การสื่อสารที่ดีในช่วง Covid-19

Pinterest LinkedIn Tumblr

เมื่อวันที่ 18 มีนาคม Rachael Hooper-Sand ผู้จัดการฝ่ายการตลาดผลิตภัณฑ์อาวุโสของ Message Media Group ได้สัมมนาผ่านเว็บไซค์เกี่ยวกับการสื่อสารในช่วงวิกฤตในหัวข้อ COVID-19 ซึ่งการสัมมนานั้นมีเป้าหมายเพื่อช่วยให้องค์กรเตรียมพร้อมสำหรับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว อันเนื่องมาจากการแพร่กระจายของเชื้อไวรัส COVID-19 เราจะมาเรียนรู้ เคล็ดลับ ส่ง SMS ในช่วง COVID-19

จากการสัมมนา พบว่ามีการใช้ บริการ SMS อย่างกว้างขวางสำหรับธุรกิจและองค์กรต่าง ๆ เพื่อเข้าถึงผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างรวดเร็ว เราต้องการช่วยเจ้าของธุรกิจ นายจ้าง คณะการศึกษา หน่วยงานของรัฐ และผู้ให้บริการด้านสุขภาพ ให้เข้าใจว่าสามารถใช้ประโยชน์จากการการตลาดผ่าน บริการส่ง SMS ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เคล็ดลับ ส่ง SMS การสื่อสารที่ดีในช่วง Covid-19

ขั้นตอนการเตรียมข้อความที่มีประสิทธิภาพ

การส่งข้อความไปถึงลูกค้า คือการเข้าถึงลูกค้าที่ง่ายที่สุด ซึ่งบางธุรกิจ หรือองค์กรต่าง ๆ คิดว่าการส่งข้อความนั้นเป็นเรื่องที่ยุ่งยาก แต่ความเป็นจริงการทำการตลาดผ่านบริการส่ง SMS หรือ SMS Marketing นั้นไม่ใช่สิ่งที่ยากเลย หากเราทำความเข้าใจและพร้อมที่จะเรียนรู้ ในการส่งข้อความในแต่ละครั้ง จะต้อมีขั้นตอนต่าง ๆ ที่สำคัญ เพื่อให้การส่งข้อความนั้นเป็นประโยชน์และมีประสิทธิภาพ

การเปรียบเทียบข้อมูลของธุรกิจองค์กร

การตรวจสอบให้แน่ใจว่า ธุรกิจหรือองค์กร มีข้อมูลการติดต่อที่ถูกต้อง และแม่นยำสำหรับผู้รับทุกคน เพื่อป้องกันผู้รับที่ไม่ได้รับข้อความที่สำคัญ วิธีนี้จะช่วยให้ข้อความสำคัญที่ส่งไปนั้น ถึงผู้รับทุกคนอย่างแน่นอน และรวดเร็ว

การใช้รูปแบบที่ถูกต้อง

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าหมายเลขโทรศัพท์มือถือถูกจัดเก็บในรูปแบบที่ถูกต้อง โดยธุรกิจหรือองค์กรต่าง ๆ ต้องใช้รูปแบบสากล รวมถึงรหัสการโทร สำหรับหมายเลขทั้งหมด เพื่อป้องกันการผิดพลาดของเบอร์โทรศัพท์ที่ใช้ในการส่งข้อความ

การทดสอบการส่งข้อความ

หากธุรกิจ หรือองค์กรต่าง ๆ ต้องการให้แน่ใจว่าข้อมูลปัจจุบันทั้งหมดนั้นถูกต้อง แนะนำให้ทดสอบการส่งข้อความ SMS ก่อนส่งข้อความออกจริงทุกครั้ง  การทดสอบระบบแจ้งเตือนเหตุฉุกเฉินตั้งแต่เนิ่น ๆ ช่วยให้มั่นใจได้ว่าจะไม่ทำผิดพลาดใด ๆ เมื่อจำเป็นต้องใช้ระบบดังกล่าว นอกจากนี้ ยังช่วยให้มั่นใจว่าสามารถติดตามผลที่ไม่ตอบสนองเพื่อตรวจสอบได้อย่างทันท่วงที

การจัดระเบียบรายชื่อผู้ติดต่อ

ธุรกิจและองค์กรต่าง ๆ จะต้องคิด และคำนึงถึงความต้องการของผู้รับ แนะนำให้ธุรกิจ หรือองค์กรต่าง ๆ คิดจริง ๆ ว่าต้องการส่งข้อความถึงใครในแง่ของการจัดกลุ่ม หรือแบบตัวต่อตัวเฉพาะ ในแต่ละกรณี จำเป็นต้องมีข้อความที่ปรับแต่งให้แตกต่างกันเพื่อความเหมาะสม เพื่อไม่ให้ข้อความกลายเป็นข้อความสแปม

การแบ่งกลุ่มเป้าหมาย

หากธุรกิจ หรือองค์กรต่าง ๆ ต้องการจัดกลุ่มผู้ติดต่อตามเขตพื้นที่การทำงาน แผนก หรือฝ่ายต่าง ๆ ได้นั้น สามารถทำให้สะดวกในการส่งข้อความที่สำคัญสำหรับพนักงานแต่ละแผนกต่าง ๆ ได้อย่างตรงกลุ่มเป้าหมาย

การแบ่งกลุ่มผู้ติดต่อ

เป้าหมายหลักของธุรกิจ หรือองค์กรต่าง ๆ คือเพื่อต้องการให้แน่ใจว่าจัดระเบียบผู้ติดต่อเพื่อให้ข้อความที่ถูกต้องเข้าถึงผู้รับที่เหมาะสม แนะนำให้เรียนรู้วิธีใช้คุณสมบัติ Contact Groups ของ Shortms ซึ่งจะช่วยให้องค์กรจัดหมวดหมู่และแบ่งส่วนผู้ติดต่อได้อย่างตรงกลุ่ม

การปฏิบัติตามข้อกำหนด

การตลาดผ่านบริการส่ง SMS ได้รับการควบคุมเพื่อให้ลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่น ๆ ตัดสินใจเลือกไม่รับการสื่อสารผ่าน SMS นั่นเป็นเหตุผลสำคัญที่ธุรกิจ หรือองค์กรต่าง ๆ จะต้องเข้าใจกฎระเบียบและภาระผูกพันในการปฏิบัติตามสำหรับรัฐและประเทศของผู้รับ

การพิจารณาภาษาท้องถิ่น ภาษาถิ่น และปัญหาการแปล

ธุรกิจ หรือองค์กรต่าง ๆ สามารถใช้เครื่องมือฟรี เช่น Google Translate เพื่อช่วยจัดการกับปัญหาในด้านภาษานี้ ซึ่งจำเป็นต้องทำความเข้าใจ ค้นคว้า และใช้เครื่องมือที่มีให้ เพื่อให้แน่ใจว่าธุรกิจ หรือองค์กรต่าง ๆ กำลังให้บริการตามความต้องการเฉพาะของผู้รับ เพื่อให้ข้อความที่ส่งไปนั้น ได้รับการสื่อสารที่ถูกต้องแม่นยำ

เคล็ดลับ ส่ง SMS การสื่อสารที่ดีในช่วง Covid-19

การเพิ่มประสิทธิภาพข้อความ ด้วย เคล็ดลับ ส่ง SMS

ธุรกิจ หรือองค์กรต่าง ๆ ต่างก็มีความต้องการให้ข้อความที่ส่งไปนั้นเกิดประสิทธิภาพอย่างสูง เพราะข้อความต่างๆ ที่ส่งไปนั้น ก็เพื่อต้องการเชื่อมต่อสื่อสารกับผู้รับ ดังนั้นการเพิ่มประสิทธิภาพของข้อความจึงมีความจำเป็นอย่างมากที่จะต้องทำความเข้าใจและเรียนรู้

การใช้ลิงก์สั้น ๆ

เนื่องจากข้อความ SMS นั้นเป็นการสื่อสารที่ใช้ข้อความสั้น ๆ เพื่อให้เข้าใจได้ง่าย การสื่อสารเกี่ยวกับเชื้อไวรัส โควิด-19 ส่วนใหญ่จึงมีลิงก์ไปยังเว็บไซต์ที่มีการโฮสต์ข้อมูลเพิ่มเติม หากธุรกิจ หรือองค์กรต่าง ๆ รวมลิงก์กับข้อความ อย่าลืม เรียนรู้วิธีใช้ตัวย่อ URL หรือเข้าถึง Short Trackable Links บนแพลตฟอร์ม ซึ่งจะช่วยให้แน่ใจว่า ข้อความที่สื่อสารนั้น ไม่ใช่ URL ที่ยาวมากจนเกินไป

การส่งข้อความแบบไดนามิก

พิจารณาว่า SMS เหมาะกับธุรกิจ หรือองค์กรหรือไม่ เนื่องจากมีตัวเลือกการรับส่งข้อความอีกมากมาย เช่น MMS (Multimedia Messaging Service) ช่วยให้องค์กรสามารถเพิ่ม gif รูปภาพ หรือการสร้างแบรนด์ได้ ซึ่งแสดงให้เห็นว่ามีประโยชน์ในหลายภาคส่วน เพื่อสนับสนุนการดำเนินการในทันที เช่น บัตรกำนัลร้านค้าปลีก/ร้านอาหาร หรือการนัดหมายด้านการรักษาพยาบาล Mobile Landing Pages ได้แสดงให้เห็นว่าค่อนข้างมีประสิทธิภาพในการเพิ่มการมีส่วนร่วมกับผู้อ่าน

การเปิดใช้งานการตอบกลับ

ธุรกิจ หรือองค์กรต่าง ๆ อาจต้องการรวบรวมข้อมูล เช็คอิน หรือประเมินสถานการณ์กับผู้รับ โดยใช้คุณสมบัติการทำงานอัตโนมัติเพื่อสร้างการสนทนา ระหว่างธุรกิจ หรือองค์กรต่าง ๆ กับผู้รับ

การเตรียมทีมงาน

ธุรกิจ หรือองค์กรต่าง ๆ อาจต้องการเปิดพื้นที่ให้สมาชิก หรือ ผู้รับ สามารถลงชื่อเข้าร่วมให้กลุ่มต่าง ๆ ที่จัดขึ้น ในกรณีที่เจ็บป่วย ไฟฟ้าดับ หรือเหตุฉุกเฉิน

การพิจารณาการส่งอีเมลไปที่ SMS

มีวิธีแก้ปัญหาสำหรับธุรกิจ หรือองค์กรต่าง ๆ ที่ยังคงต้องการจำกัดการเข้าใช้แพลตฟอร์ม แต่ก็ต้องการให้เฉพาะบุคคลสามารถส่ง SMS ได้ ธุรกิจ หรือองค์กรต่าง ๆ สามารถตั้งค่า Email to SMS ซึ่งเป็นคุณลักษณะเฉพาะของแพลตฟอร์ม ช่วยให้ผู้ดำเนินการระยะไกลสามารถใช้งานได้ทุกที่ ในโลกที่ต้องการส่ง SMS ออนไลน์จากที่อยู่อีเมล

การเขียนข้อความที่น่าสนใจ

ข้อความของธุรกิจ หรือองค์กรต่าง ๆ ต้องระบุได้อย่างชัดเจนว่าคุณเป็นใคร วิธีนี้ช่วยให้ผู้รับเกิดความน่าเชื่อถือในทันที สิ่งนี้สำคัญอย่างยิ่งในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19 ที่ความเชื่อถือกำลังถูกทำลายลง เนื่องจากการหลอกลวงทาง SMS ที่เพิ่มมากขึ้น

การใช้เทมเพลต

สร้างเทมเพลตข้อความให้มากที่สุด หากมีคนเข้าถึงการใช้แพลตฟอร์มมากขึ้น ธุรกิจ หรือองค์กรต่าง ๆ อาจต้องการใหพึ่งพาเทมเพลตสำเร็จรูป ไม่ต้องกังวล ระบบ Shortms สามารถร่างเทมเพลตการส่งข้อความที่ใช้งานง่ายซึ่งพร้อมใช้งานสำหรับธุรกิจหลายประเภท

การเพิ่มการปรับเปลี่ยนในแบบเฉพาะ

การสร้างเนื้อหาของธุรกิจ หรือองค์กรต่าง ๆ ตั้งแต่เนิ่น ๆ แสดงถึงการกำลังวางแผนล่วงหน้า สำหรับการปรับเปลี่ยนข้อความในแบบที่ต้องการตามความเหมาะสม

การพิจารณาความยาวของข้อความ

การพิจารณาความยาวของข้อความ และลิงก์ จะต้องพยายามกำหนดข้อความให้กระชับ และไม่ยาวเกินไป โดยแบ่งคำและใช้ลิงก์ที่ติดตามได้แบบสั้น

การใช้มารยาท อย่างเหมาะสม

หากธุรกิจ หรือองค์กรต่าง ๆ เชิญผู้รับให้ตอบกลับ  ควรวางแผนในเรื่องของจำนวนการส่งข้อความให้ดี เพื่อที่จะทำให้ทีมของธุรกิจ หรือองค์กรต่าง ๆ มีเวลา และทรัพยากรในการตอบกลับ ไม่ทำให้ผู้รับข้อความนั้นรอคอยการตอบกลับที่นานจนเกินไป

การพิจารณาเรื่องของเวลา

ธุรกิจ หรือองค์กรต่าง ๆ อาจต้องการรองรับโซนเวลาต่าง ๆ ที่แตกต่างกัน ก่อนส่งข้อความ SMS ถึงผู้รับ แม้ว่าธุรกิจ หรือองค์กรต่าง ๆ อาจต้องปรับสิ่งนี้ด้วยตนเองกับผู้ให้บริการรายอื่น

การติดตามการมีส่วนร่วมกับผู้รับ

ธุรกิจ หรือองค์กรต่าง ๆ ต้องตรวจสอบรายงานสถานะการจัดส่ง โดยการทำความเข้าใจ ว่าฟังก์ชันใดบ้างที่พร้อมใช้งานเพื่อช่วยวัดการติดตามผล และผลกระทบของการส่งข้อความ เพื่อนำปัญหาเหล่านั้นมาแก้ไขและปรับปรุงให้ดีขึ้นอยู่เสมอ

จะเห็นได้ว่าการส่งข้อความนั้นมีประโยชน์ และมีประสิทธิภาพอย่างยิ่ง ยิ่งในช่วงของการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด – 19 นี้ การตลาดผ่านบริการส่ง SMS นั้นมีความรวดเร็วกระชับ และใช้งานง่าย เพียงแต่คุณต้องใช้มันอย่างถูกต้อง และเหมาะสม Shortms เชื่อว่าการตลาดผ่านบริการส่ง SMS นั้นยังคงทันสมัย และมีประสิทธิภาพเสมอ หากธุรกิจ หรือองค์กรต่าง ๆ ต้องการต้องการใช้เครื่องมือการตลาดผ่านบริการส่ง SMS Shortms สามารถช่วยให้ ธุรกิจ หรือองค์กรต่าง ๆ ของคุณประสบความสำเร็จได้อย่างแน่นอน

อ่านเพิ่มเติม