เกร็ดความรู้

การใช้ SMS เพื่อ กับธุรกิจการท่องเที่ยวชุมชนท้องถิ่น

Pinterest LinkedIn Tumblr

เมื่อพูดถึงการติดต่อสื่อสารกับนักท่องเที่ยว หรือชุมชนท้องถิ่นนั้น SMS ได้พิสูจน์แล้วว่าเป็นเครื่องมือที่สมบูรณ์แบบในการส่งข้อความที่ถูกต้องไปยังผู้คนที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ในเวลาที่เหมาะสม ซึ่ง การใช้ SMS เพื่อ การติดต่อสื่อสารนั้นมีประสิทธิภาพ และถูกใช้อย่างแพร่หลายจากผู้คนทั่วโลก  ดังนั้น การใช้ SMS เพื่อ ส่งเสริม ให้ความรู้ มีส่วนร่วมกับชุมชน และนักท่องเที่ยว เพื่อทำให้ธุรกิจการท่องเที่ยวนั้นเติบโตขึ้นได้อย่างยั่งยืน

การใช้ SMS กับการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

การใช้ SMS กับการท่องเที่ยวหรือชุมชนท้องถิ่นนั้น เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้การติดต่อสื่อสารกับทุกฝ่ายเกิดการรับรู้ และง่ายต่อการปฏิบัติตาม ซึ่งการใช้งานนั้นไม่ได้ยุ่งยากเลย เมื่อเทียบกับการส่งข้อความผ่านอีเมล การส่งข้อความ SMS ผู้รับสามารถเปิดอ่านได้อย่างสะดวกไม่มีข้อจำกัดในเรื่องของสัญญาณอินเตอร์เน็ต ข้อความ SMS สามารถส่งผ่านเข้าโทรศัพท์มือถือได้ทุกค่ายสัญญาณ และนี้คือการใช้ SMS เพื่อการสื่อสารกับธุรกิจการท่องเที่ยวหรือชุมชนท้องถิ่น

การใช้ SMS เพื่อสร้างการมีส่วนร่วม

หากธุรกิจท่องเที่ยวของคุณนั้นกำลังใช้ SMS ในการติดต่อสื่อสารกับคนในชุมชนท้องถิ่น เพื่อทำความเข้าใจความต้องการ และแรงบันดาลใจของคนในชุมชนท้องถิ่น ซึ่งทำให้คนในชุมชมท้องถิ่นได้เสนอในสิ่งที่ทำให้พวกเขาสามารถมีส่วนร่วมในการช่วยดึงดูดนักท่องเที่ยวได้อย่างยั่งยืนในระยะยาว

SMS จะถูกส่งไปยังนักท่องเที่ยวทั้งในอดีตและปัจจุบัน เพื่อที่ธุรกิจท่องเที่ยวของคุณสามารถเสนอกิจกรรมดี ๆ ให้กับชุมชน ไม่ว่าจะเป็นการรับบริจากเพื่อชุมชน การขายสินค้าของชุมชน เป็นต้น  นอกจากนี้ยังสามารถแจ้งผู้บริจาค เกี่ยวกับความคืบหน้าในแต่ละโครงการ เพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือได้อีกด้วย

การใช้ SMS เพื่อส่งเสริมชุมชนท้องถิ่น

เมื่อธุรกิจท่องเที่ยวของคุณได้รับการจองจากนักท่องเที่ยวแล้ว การใช้ SMS เพื่อส่งข้อความถึงนักท่องเที่ยว จะรวมข้อมูลเกี่ยวกับชุมชนท้องถิ่น ที่กำลังจะมาท่องเที่ยว อาหารพื้นเมืองที่น่าลอง และสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ ในชุมชน ข้อความเหล่านี้ยังกระตุ้นให้นักท่องเที่ยวเกิดการอยากเรียนรู้วิถีชุมชน วัฒนธรรมท้องถิ่นและสิ่งแวดล้อม สิ่งที่ควรทำและไม่ควรทำในการเยี่ยมชมชุมชน ธุรกิจท่องเที่ยวของคุณสามารถส่งข้อมูลดี ๆ เหล่านั้นผ่าน SMS ได้เลย

การใช้ SMS เพื่อให้ความรู้แก่นักท่องเที่ยวและคนในชุมชน

การส่งข้อความ SMS ไปถึงนักท่องเที่ยว โดยในข้อความนั้นก็มีข้อมูลที่เชื่อมโยงกับชุดข้อมูลของชุมชน แผนที่ หรือคำแนะนำเกี่ยวกับการเยี่ยมชมพื้นที่ธรรมชาติ และเนื่องจาก SMS เป็นโซลูชั่นการสื่อสารที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม จึงเป็นเครื่องมือที่สมบูรณ์แบบในการส่งเสริมแนวทางปฏิบัติที่ยั่งยืนในระดับพื้นฐานที่ดีที่สุด

และเนื่องจาก SMS ไม่ได้อาศัยสัญญาณของอินเทอร์เน็ต ข้อความจึงเป็นเครื่องมือที่สมบูรณ์แบบในการสื่อสารกับผู้ที่อาจไม่สามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้ SMS จะถูกส่งไปภายในชุมชนท้องถิ่น เพื่อเตือนให้ผู้คนในชุมชนตระหนักถึงการทิ้งขยะอย่างถูกวิธี การแยกขยะเพื่อที่จะรีไซเคิล หรือสร้างผลงานศิลปะเพื่อหารายได้ให้แก่ชุมชน ธุรกิจท่องเที่ยวของคุณสามารถใช้ SMS เพื่อส่งเสริมให้ผู้คนในชุมชนนั้นมีส่วนร่วมกับธุรกิจการท่องเที่ยวของคุณได้อย่างหลากหลายวิธี เนื่องจาก SMS สามารถเข้าถึงง่าย และเป็นการจุดประกายให้เกิดรายได้ในชุมชน เมื่อเกิดรายได้แน่นอนที่สุดว่าทุกคนในชุมชนก็จะมีความสุข และความสุขที่เกิดขึ้นนี้ก็จะส่งเสริมให้ธุรกิจท่องเที่ยวของคุณนั้นเติบโตขึ้นอย่างสวยงามและยั่งยืน

GreenPop ธุรกิจเพื่อสังคมกับการใช้ SMS

GreenPop เป็นธุรกิจเพื่อสังคมที่เชื่อว่าการมีชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและยั่งยืนนั้น เป็นเรื่องสนุก และเข้าถึงได้สำหรับทุกคน GreenPop ใช้ SMS เพื่อสื่อสารโดยตรงและมีประสิทธิภาพกับนักท่องเที่ยวที่ไปทัศนศึกษาในการปลูกต้นไม้ในชุมชนที่ GreenPop ดูแล เพื่อย้ำเตือนถึงวิธีการดูแลพืชอย่างถูกต้อง

ธุรกิจการท่องเที่ยวของคุณสามารถใช้ SMS เพื่อบอกเล่าเรื่องราว แนะนำนักท่องเที่ยวในการเดินทางในสถานที่ที่ธุรกิจการท่องเที่ยงของคุณกำลังดูแลอยู่  การใช้ SMS นั้นช่วยขับเคลื่อนการมีส่วนร่วม ส่งเสริมความยั่งยืนผ่านการศึกษา และทำให้มั่นใจว่านักท่องเที่ยวมีความเข้าใจมากขึ้นเกี่ยวกับพื้นที่และสภาพแวดล้อมในชุมชนท้องถิ่น หากธุรกิจการท่องเที่ยวของคุณสนใจการใช้ SMS เพื่อการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ ลองเปิดใจให้ Shortms เข้ามาดูแลธุรกิจของคุณตั้งแต่วันนี้ เพื่อที่จะสร้างฐานความมั่นคงให้ธุรกิจของคุณให้ยั่งยืนตลอดไป