เกร็ดความรู้

การเลือก ผู้ให้บริการ SMS ที่มีคุณภาพ

Pinterest LinkedIn Tumblr

การตลาดผ่าน บริการส่ง SMS นั้นเริ่มถูกใช้ครั้งแรกในปี 1992 เนื่องจากเป็นการสื่อสารรูปแบบหนึ่งที่เก่าแก่ที่สุด ซึ่งการตลาดผ่านบริการส่ง SMS ยังคงเป็นที่ต้องการอย่างมากสำหรับการตลาดในโลกยุคปัจจุบัน แม้ว่าเวลาจะผ่านไปถึง 2 ทศวรรษครึ่งแล้ว การส่งข้อความก็ยังเป็นรูปแบบการสื่อสารที่น่าเชื่อถือที่สุด การเลือก ผู้ให้บริการ SMS ที่มีคุณภาพ จึงเป็นตัวช่วยในการตัดสินใจ

ทุกองค์กรธุรกิจต่างก็ทราบถึงข้อดีของการตลาดผ่านบริการส่ง SMS ที่ช่วยให้องค์กรธุรกิจสามารถทำการส่ง SMS จำนวนมากพร้อมกันหลาย ๆ เบอร์โทรศัพท์ ภายใต้การจัดการของระบบเพียงครั้งเดียว ซึ่งช่วยให้องค์กรธุรกิจสามารถสื่อสารก้บผู้บริโภคได้จนวนมาก ด้วยระบบที่ง่าย สะดวก รวดเร็ว ประหยัดเวลา และลดขั้นตอนการทำงานที่ยุ่งยากซับซ้อน

ซึ่งในปัจจุบันมีผู้ให้บริการส่ง SMS มากมาย โดยแต่ละผู้ให้บริการนั้นต่างก็มีคุณสมบัติที่โดดเด่นหรือมีการให้บริการที่แตกต่างกัน องค์กรธุรกิจที่ต้องการใช้บริการส่ง SMS จากผูให้บริการนั้น จะต้องคำนึงถึงการใช้งานที่ตอบโจทย์ของธุรกิจ และเลือกผู้ให้บริการที่มีคุณภาพสูง

ข้อควรคำนึงในการเลือก ผู้ให้บริการ SMS

ผู้ให้บริการระบบส่ง SMS ส่วนใหญ่ทั่วโลกให้บริการ SMS เป็นกลุ่มขององค์กรธุรกิจ การทำธุรกรรมและส่งเสริมการขายผ่านบริการส่งระบบส่ง SMS ตามความต้องการขององค์กรธุรกิจนั้น ๆ และนี้คือสิ่งที่องค์กรธุรกิจต้องคำนึงในการเลือกผู้ให้บริการ SMS

  • ผู้ให้บริการ SMS ที่สมบูรณ์

การมีผู้ให้บริการเพียงรายเดียวที่สามารถนำเสนอแพลตฟอร์ม SMS เพื่อรองรับ SMS ประเภทต่าง ๆ ถือเป็นข้อได้เปรียบอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็น  SMS ส่งเสริมการขาย การทำธุรกรรม ทำให้ธุรกิจสามารถวางแผนแคมเปญการตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ซึ่งจะช่วยให้ธุรกิจสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้มากขึ้น

  • การทดสอบบริการก่อนซื้อ

องค์กรธุรกิจต่าง ๆ จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องทำการตรวจสอบว่า ผู้ให้บริการระบบส่ง SMS พร้อมที่จะเสนอให้ลงทะเบียนฟรี เพื่อตรวจสอบบริการที่นำเสนอ หรือไม่ ด้วยการทำเช่นนี้ องค์กรธุรกิจของคุณ จะสัมผัสได้ถึงความสามารถของแพลตฟอร์มเกตเวย์ SMS และอัตราการส่งโดยตรง แต่ระวังผู้ให้บริการระบบส่ง SMS ที่มีค่าใช้จ่ายแอบแฝง และค่าธรรมเนียมการสมัคร องค์กรธุรกิจของคุณคงไม่อยากติดอยู่กับบริการทดลองใช้งานราคาแพง และคิดค่าใช้จ่ายอย่างไม่มีวันสิ้นสุด

  • ความน่าเชื่อถือของผู้ให้บริการ SMS

ผู้ให้บริการระบบส่ง SMS ที่เชื่อถือได้จะรับประกันว่าจะให้บริการในระดับสูง ทำให้มีพื้นที่สำหรับข้อผิดพลาดน้อยมาก การทำงานของ SMS API เป็นตัววัดว่า มีการตอบสนองต่อเครือข่ายอย่างไร องค์กรธุรกิจของคุณต้องการเลือกบริการการตลาดผ่าน SMS ที่ดีที่สุด ซึ่งให้การเชื่อมต่อที่สม่ำเสมอทั่วโลก

  • ผู้ให้บริการระบบส่ง SMS กับแพลตฟอร์มการใช้งาน

ผู้ให้บริการระบบส่ง SMS ต้องมีแพลตฟอร์มที่ปรับขนาดได้ง่าย เมื่อองค์กรธุรกิจของคุณเติบโต แคมเปญ SMS ของคุณมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น แพลตฟอร์มของผู้ให้บริการ SMS จะต้องสามารถจัดการกับข้อความที่ส่งจำนวนมากได้

  • การช่วยเหลือลูกค้า 24 ชั่วโมง

ผู้ให้บริการระบบส่ง SMS ที่ดีที่สุด นั้นจะต้องมีทีมสนับสนุนลูกค้าที่ดีเสมอ เลือกผู้ให้บริการที่สามารถให้การสนับสนุนลูกค้าได้ตลอดเวลาและสามารถช่วยให้องค์กรธุรกิจของคุณ ขับเคลื่อนแคมเปญได้ตลอดทั้งวัน การมีทีมสนับสนุนลูกค้าตลอด 24 ชั่วโมงทุกวันช่วยให้การแก้ไขปัญหาทำได้รวดเร็วขึ้น

  • ผู้ให้บริการระบบส่ง SMS และ Analytics

องค์กรธุรกิจของคุณ ต้องมีการติดตามการทำงานของแคมเปญ หรือข้อความที่ส่งเพื่อให้เข้าใจ CTA ได้ดีขึ้น ผู้ให้บริการที่ดีจะให้ข้อมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับจำนวนข้อความที่ส่ง พร้อมกับการวิเคราะห์แบบกราฟิก จำเป็นต้องมีภาพที่ชัดเจนเกี่ยวกับอัตราความสำเร็จของแคมเปญขององค์กรธุรกิจของคุณ เพื่อวางแผนแคมเปญการตลาดทาง SMS ในอนาคตและเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่เหมาะสม

การเลือกผู้ให้บริการส่งระบบส่ง SMS ที่ดีและมีคุณภาพนั้น ควรพิจารณาจากสิ่งที่แนะนำไปข้างต้น ซึ่งจะช่วยให้องค์กรธุรกิจของคุณ สามารถสื่อสารกับผู้บริโภคได้อย่างมีประสิทธิภาพ และคุ้มค่ากับการลงทุน เพราะการตลาดผ่านบริการส่ง SMS เป็นช่องทางที่ดีที่สามารถเข้าถึงผู้บริโภคได้ตรงเป้าหมาย รวดเร็วกว่าช่องทางการตลาดอื่น ๆ แต่ท้ายที่สุด องค์กรธุรกิจของคุณจะไม่ต้องกังวลใจและสามารถเข้าถึงผู้บริโภคของคุณได้อย่างราบรื่น หากองค์กรธุรกิจของคุณเปิดใจให้กับ Shortms ที่ช่วยให้องค์กรธุรกิจของคุณเติบโตได้อย่างก้าวกระโดด

อ่านเพิ่มเติม