บทความ

SMS เพื่อการศึกษาทางไกลในยุค Covid-19

Pinterest LinkedIn Tumblr

จากสถาณการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19 ทำให้มีผลกระทบอย่างมากต่อระบบการเรียนการสอน ซึ่งตอนนี้ทุกโรงเรียนหรือสถาบันการเรียนการศึกษา มีความพยายามอย่างมากที่จะรักษามาตรฐานการเรียนการสอนให้อยู่ภายใต้ข้อจำกัดต่าง ๆ ที่ภาครัฐกำหนด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19 ที่ร้ายแรงสุดถึงขั้นมีคำสั่งปิดโรงเรียนหรือสถาบันการเรียนการศึกษาต่างๆ  ตามที่รัฐบาลบังคับให้ต้องปฏิบัติตาม ทำให้นักเรียน นักศึกษา จะต้องมีความพยายามมากขึ้นเพื่อที่จะเรียนให้ทัน และมีส่วนร่วมให้มากที่สุด บริการ ส่ง SMS จึงมีบทบาทสำคัญในการแจ้งข่าวสารให้ทั่วถึง

ซึ่งไม่มีทางรู้เลยว่าสถาณการณ์ดังกล่าวจะอยู่อีกนานแค่ไหน? แต่ทุกคนที่เกี่ยวข้องจะต้องอยู่กับสถานการณ์นี้ให้ได้อย่างมีมั่นคงและมีประสิทธิภาพมากที่สุด ซึ่งการ บริการส่ง sms นั้น สามารถนำมาใช้ให้เกิดประโชยน์ต่อสถานการณ์ที่เป็นอยู่ในปัจจุบันได้อย่างง่ายดาย

การบริการส่ง sms เพื่อการศึกษาทางไกล

มีเหตุผลมากมายที่การศึกษาในปัจจุบันนั้นเปลี่ยนไปอย่างมาก นักเรียน นักศึกษาส่วนใหญ่ได้มีการเรียนการสอนผ่านหน้าจอมากขึ้น หรือที่เรียกกันว่า การเรียนออนไลน์ ซึ่งการเรียนออนไลน์มีมานานแล้ว แต่ในปัจจุบันที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด19 ทำให้เห็นว่าช่องทางการ บริการส่ง sms น้้น มีความสำคัญอย่างมากต่อระบบการเรียนการศึกษา และอุปกรณ์เทคโนโลยีต่างๆ รวมไปถึงการเข้าถึงอินเทอร์นั้นอยู่ในระดับที่สูง

แต่การศึกษาแบบออนไลน์นี้ก็เปรียบเสมือนดาบสองคม เพราะเป็นเครื่องมือของการแบ่งแยกที่ไม่เท่าเทียมกันซึ่งมักจะเกิดจากชนชั้นหรือเชื้อชาติ ระหว่างผู้ที่สามารถเข้าถึงอุปกรณ์ดิจิทัลและอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงได้ กับผู้ที่ไม่สามารถเข้าถึงสิ่งเหล่านั้นได้

การ บริการ ส่ง sms เป็นรูปแบบการสื่อสารที่มีราคาประหยัดซึ่งคนส่วนใหญ่คุ้นเคยกันเป็นอย่างดีอยู่แล้ว และ SMSพร้อมให้ทุกคนสามารถเข้าถึงข้อมูลต่าง ๆ ผ่านโทรศัพท์มือถือได้ มีการใช้ระบบส่งข้อความนี้ในประเทศที่กำลังพัฒนาเพื่อสนับสนุนผู้เรียนที่การเข้าถึงอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์และคอมพิวเตอร์

MShule สตาร์ทอัพด้านเทคโนโลยี ed-tech ใช้การผสมผสานของปัญญาประดิษฐ์และ sms เพื่อปรับแต่งการเรียนรู้ที่ดีขึ้นสำหรับเด็กและนักการศึกษาทั่วเคนยาและ Sub-Saharan Africa

SMS เพื่อการศึกษาทางไกลในยุค Covid-19

ประโยชน์ของบริการ ส่ง sms สำหรับการศึกษาทางไกล

การศึกษาสามารถใช้ SMS เพื่อการสื่อสารที่หลากหลาย การสื่อสารด้วยข้อความนั้นมีความหลากหลายในการตอบสนองความต้องการมากมายภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19 ตั้งแต่การปิดโรงเรียนไปจนถึงการเปิดวิทยาเขตใหม่ และ การอัปเดตข้อมูลถึงผู้ปกครองและนักเรียน การใช้บริการส่ง sms นั้นง่าย และมีประสิทธิภาพในการส่งข้อมูลที่สำคัญไปยังผู้รับได้อย่างน่าเชื่อถือ ซึ่งการบริการส่ง sms นั้นช่วยงานด้านการศึกษาได้ดังนี้

1. ช่วยให้เด็กเล็กเรียนรู้และมีส่วนร่วมด้วยตัวเองที่บ้าน
เมื่อการแพร่ระบาดของเชื่อไวรัส โควิด-19 แพร่ระบาดอย่างหนัก ภาครัฐจะมีมาตรการป้องกันด้วยการบังคับให้โรงเรียนหลายแห่งในภาคเหนือของเท็กซัสต้องยกเลิกการเรียน การให้เด็ก ๆ เรียนเองที่บ้านในขณะที่พ่อ และแม่ทำงานนั้นเป็นเรื่องที่ยาก เพราะเด็กเล็กเกือบ 50% ในเท็กซัสมาจากครอบครัวที่มีรายได้น้อย ทางReading Partners North Texas จึงได้ร่วมมือกับ Bright by Text องค์กรการกุศล สร้างแผนการอ่านเขียนสำหรับเด็กผ่านบริการส่งข้อความ sms ฟรี เพื่อช่วยเชื่อมช่องว่างทางดิจิทัลที่ขยายกว้างออกไป

การบริการ ส่ง sms ทำงานโดยการส่งแผนการอ่านที่เป็นประโยชน์ให้แก่นักเรียนสัปดาห์ละ 2 ครั้ง ซึ่งอัดแน่นไปด้วยกิจกรรม เกม และแหล่งข้อมูลต่าง ๆ เพื่อให้แน่ใจว่าเด็ก ๆ ได้พัฒนาทักษะความรู้ต่อไปได้ ข้อความยังมีข้อมูลที่เป็นประโยชน์สำหรับผู้ใหญ่เกี่ยวกับการปรับปรุงพฤติกรรม ภาษา และคำแนะนำด้านสุขภาพและความปลอดภัยโดยเน้นไปที่การพัฒนาของบุตรหลาน นอกจากนี้ ผู้ปกครองยังสามารถใส่รหัสไปรษณีย์เวลาลงทะเบียน เพื่อเนื้อหาที่ได้รับนั้น ถูกแปลเป็นภาษาท้องถิ่น เนื่องจากผู้คนจำนวนมากมาจากบ้านที่ยากจน Bright by Text ยังได้ลงลิงก์ไปยังธนาคารอาหารหรือตู้กับข้าวในท้องถิ่น และบริการชุมชนอื่นๆ เพื่อให้ผู้ปกครองสามารถติดต่อขอความช่วยเหลือได้

ก่อนการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19 โปรแกรมส่ง SMS ที่ใช้การเรียนรู้แบบเดียวกันได้ เริ่มเผยแพร่ทั่วออสเตรเลียแล้ว ซึ่งรวมถึง Play Learn Grow Texts ซึ่งเป็นโปรแกรมข้อความตัวอักษร สำหรับผู้ปกครองของเด็กที่มีอายุ 2 ขวบ ด้วยความคล้ายคลึงกับ Bright by Text ที่โดดเด่น โปรแกรมจะส่งคำแนะนำ ข้อมูล และกิจกรรมสำหรับผู้ปกครองเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้

เช่น การส่งข้อความแจ้งแผนการจัดการเรียนการสอนสำหรับเด็กเล็กการจัดกิจกรรมประจำวัน ระดับชั้นอนุบาล

08.00 – 08.30 รายงานตัวก่อนเข้าเรียน ทางโทรศัพท์มือถือ ไลน์ อื่น ๆ

08.30 – 10.00 กิจกรรมเคลื่อนไหวตามจังหวะ  คลิก https://thaischool.in.th/_files_school/43105099

10.00 – 11.00 กิจกรรมศิลปะที่บ้าน คลิก https://thaischool.in.th/images/stories

11.00 – 13.00 พัก

2. ช่วยกระตุ้นให้เด็กนักเรียนมีความสนใจในการเรียน
ในสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ทางไกล นักเรียนจะรู้สึกเกียจคร้าน และไม่สนใจการเรียน เพราะในขณะเดียวกันนั้นการเรียนรู้ทางออนไลน์นั้น ทำให้เข้าถึงเด็กนักเรียนได้ยากขึ้น การศึกษาบางชิ้นแสดงให้เห็นว่าการลงเรียนหลักสูตรออนไลน์นั้น มีประสิทธิภาพน้อยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่นักเรียนมีภูมิหลังทางวิชาการที่อ่อน หรืออยู่ในสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมแก่การเรียนออนไลน์

นักพัฒนาการศึกษามักมองว่าโทรศัพท์มือถือและการส่งข้อความเป็นสิ่งที่สร้างความรำคาญในห้องเรียน อย่างไรก็ตาม ศาสตราจารย์ด้านเศรษฐศาสตร์และการศึกษาของมหาวิทยาลัยโคลัมเบีย ดร.ปีเตอร์ เบิร์กแมน ให้เหตุผลว่าการใช้ข้อความสามารถ ‘สะกิด’ ผู้เรียนที่กำลังออกนอกลู่นอกทางให้กลับไปสู่การตั้งใจเรียนได้

เช่น การจัดการเรียนการสอนแบบถ่ายทอดสด โดยจะมีการส่งข้อความลิงค์สำหรับการเรียนการสอน เรียนรู้ผ่าน คลิก www.dltv.ac.th เป็นการแจ้งเตือนล่วงหน้าก่อนเวลาเรียน สำหรับนักเรียนที่มีระบบสัญญาณ INTERNET และอุปกรณ์ โดยครูสอนแบบเรียลไทม์(STREAMING) เป็นการสื่อสาร 2 ทาง

3. เพิ่มการลงทะเบียนให้แก่โรงเรียน
การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19 ยังคงครอบงำไปทั่วโลก และ ก่อให้เกิดความไม่แน่นอนสำหรับผู้เรียนในอนาคตจำนวนมาก ผู้ให้บริการด้านการศึกษาของออสเตรเลียได้เห็นถึง การลดจำนวนลงอย่างมากในการลงทะเบียนเรียน การสร้างแบบจำลองใหม่แสดงให้เห็นว่าภาคการศึกษาระดับอุดมศึกษาอาจสูญเสียรายได้ของนักศึกษาต่างชาติมากถึง 19 พันล้านดอลลาร์ นักเรียน 1 ใน 4 กำลังยกเลิกหรือเลื่อนการเรียน สิ่งนี้มีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นเนื่องจากการเว้นระยะห่างทางสังคมและการแยกตนเองจากการศึกษาประจำ นั่นเป็นเหตุผลที่ การบริการ ส่ง SMS เป็นที่น่าสนใจของโรงเรียนและสถาบันอุดมศึกษาที่ต้องการรักษาหรือเพิ่มการลงทะเบียน ผ่านข้อความต่าง ๆ ที่ใช้เป็นแรงกระตุ้น

ในปี 2018 Jobs for the Future (JFF) ร่วมมือกับ Persistence Plus ในการสร้างแคมเปญข้อความที่ส่งไปยังนักเรียนกว่า 2,000 คนที่กำลังศึกษา STEM ที่วิทยาลัยชุมชนทั่วสหรัฐอเมริกา เนื่องจาก STEM นั้นมีอัตราการลาออกกลางคันสูงกว่าเมื่อเทียบกับคณะอื่นๆ หลังจากได้ทดลองใช้ แคมเปญ SMS ทำให้ค้นพบว่า แคมเปญ SMS ที่สร้างขึ้นมานั้นสามารถช่วยลดการลาออกกลางคันได้มากถึง 10% ข้อความที่ส่งออกไปมักจะสอบถามนักเรียนเกี่ยวกับข้อกังวลที่ใหญ่ที่สุด ในขณะที่เรียนอยู่ที่วิทยาลัย ทำให้คณะครูอาจารย์สามารถให้คำปรึกษากับนักเรียนเหล่านั้นได้ทันเวลา

เช่นเดียวกับการแชทระหว่างเพื่อนๆ  ถูกตั้งค่าให้ตอบกลับโดยอัตโนมัติพร้อมคำแนะนำเพิ่มเติมถึงเรื่องราวอื่นๆ ในวิทยาลัย และลิงก์ไปยังแหล่งข้อมูลในวิทยาเขตที่นักเรียนสามารถเข้าถึงได้ Karessa Kuczma นักศึกษาพยาบาลกล่าวว่า มันช่วยให้เธอสร้างสมดุลระหว่างการเรียนในหลักสูตรและกำหนดเวลากับการทำงานจริงได้ และยังช่วยเตือนเธอให้ลงมือทำงานที่ลืม เช่น หาเวลาพบอาจารย์ที่ปรึกษาหลักสูตร ความคิดริเริ่มนี้ประสบความสำเร็จอย่างมากจนมีการขยายการใช้ SMS ช่วยเตือนเพื่อให้บริการนักศึกษากว่า 10,000 คนในวิทยาเขตอื่นด้วย

มหาวิทยาลัย ควรสร้างกระแสเว็บที่อนุญาตให้มีการสื่อสารทาง SMS ส่วนบุคคล ระบุประเด็นที่เกี่ยวข้องกับนักเรียนมากที่สุด ช่วยสำรวจอุปสรรคที่เกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการขอความช่วยเหลือหรือคำแนะนำ หรือหลักสูตรใดที่มีความยืดหยุ่นมากที่สุดหากสถานการณ์เปลี่ยนไปอีกครั้ง การบังคับนักเรียนไม่ใช่การป้องกันดีที่สุดที่นี่ แต่เราต้องก้าวไปข้างหน้ากับนักเรียน แม้ว่าจะมีการลงทะเบียนน้อยลง แต่ เราก็ควรที่จะทำความเข้าใจ และ ช่วยเหลือนักเรียนให้ได้มากที่สุด

เช่น ทางโรงเรียนขอความร่วมมือนักเรียน ในการทำแบสอบถามเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนออน์ไลน์คลิกลิงค์ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScwQnXCZCmjOplWk9P1uSAal1WPUb7Jw1_3PAX48MCXwxF1zQ/viewform

4. ส่งเสริมประสบการณ์การเรียนรู้ทางไกล
การทดลอง บริการ ส่ง sms ขนาดใหญ่ครั้งแรกเพื่อปรับปรุงการเรียนรู้ทางไกลเริ่มต้นขึ้นในปี 2552  ในขณะที่ความพยายามครั้งก่อนได้ถูกนำมาใช้ในแอฟริกา เอเชียแปซิฟิก และออสเตรเลีย มหาวิทยาลัยมาเลเซีย (OUM) ต้องการสำรวจการเรียนรู้ผ่านมือถือของตนเองโดยผ่านความคิดริเริ่ม SMS เพื่อสนับสนุน ผู้เรียนทางไกลกว่า 13,200 คนที่สามารถเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลา

แคมเปญข้อความมีจุดประสงค์หลายประการในการเพิ่มพูนประสบการณ์การเรียนรู้ของ OUM รวมถึงการอัพเดทหลักสูตรทันให้เวลา คำแนะนำในการจัดการเวลา แรงจูงใจหรือกำลังใจในการศึกษาต่อ และการเตือนให้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ

นอกจากนี้ยังมีการตั้งค่าระบบอัตโนมัติแบบโต้ตอบเพื่อให้ผู้เรียนสามารถมีส่วนร่วมในการสนทนาและตอบกลับ รวมถึงการตอบแบบสำรวจและคำถามแบบปรนัย รวมถึงข้อเสนอแนะ ช่วยอำนวยความสะดวกในการเรียนรู้แบบ “ทันเวลา” โดยให้นักเรียนสามารถถามคำถามได้ทันทีหากไม่เข้าใจและเพื่อขอคำอธิบายส่วนตัวเกี่ยวกับสิ่งที่พวกเขาไม่เข้าใจอย่างถ่องแท้

เช่น นวัตกรรมการสอนแบบใหม่ๆ ที่เกี่ยวกับเสิร์ชเอ็นจิ้น (search engine) หรือ โปรแกรมค้นหา

Google https://www.google.co.th
Bing http://www.bing.com
Yahoo https://www.yahoo.com
Ask http://www.ask.com

SMS เพื่อการศึกษาทางไกลในยุค Covid-19

สิ่งนี้จะช่วยให้ผู้เรียนทางไกลรู้สึกเชื่อมโยง มีส่วนร่วมกับการเรียน และรู้สึกมีแรงบันดาลใจที่จะเรียนต่อมากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19 เพราะการเรียนทางไกลอาจทำให้รู้สึกเหงามาก หากไม่มีคนรอบข้าง เช่นเพื่อน หรือ คุณครู นักเรียนจะรู้สึกขาดจากสังคมและขาดแรงจูงใจที่จะเรียนต่อ

หากต้องการเพิ่มสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ทางไกลจริงๆ ให้พิจารณานำการเรียนรู้มาสู่ผู้เรียน เช่น ส่งแบบทดสอบแบบสุ่มผ่าน SMS หลังเลิกเรียนเพื่อให้ผู้เรียนได้ทบทวน ใช้การสนทนาอัตโนมัติเพื่อค้นหาว่าผู้เรียนรู้สึกอย่างไร หรือเพื่อช่วยกระตุ้น กำหนดธีมของการเรียนเพื่อให้ตรงกับสิ่งที่เรียนรู้ในสัปดาห์นั้น ซึ่งทำหน้าที่เสริมแนวคิดหรือดึงรายละเอียดเพิ่มเติมในตัวอย่างอื่นๆ มีหลายวิธีที่จะทำให้สิ่งนี้ได้ผลลัพธ์ที่ดี

และเนื่องจากโรงเรียนหลายแห่ง ต้องปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมและการเรียนรู้ใหม่ๆ  การศึกษาไม่ได้อยู่ที่สถานที่ใดที่หนึ่ง ไม่ใช่แค่การพัฒนาการศึกษาเท่านั้น การดูแลสุขภาพก็กำลังเรียนรู้ที่จะรองรับ telehealth และ telemedicine รวมถึงนายจ้างทั่วโลกกำลังปรับตัวให้เข้ากับการทำงานที่บ้านในอนาคต แม้จะรู้สึกไม่สบายใจในตอนนี้ แต่การยอมรับและเปิดใจให้กับเทคโนโลยีต่าง ๆ สามารถช่วยให้การดำเนินชีวิตควบคู่กับการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19 นั้นไม่น่ากังวลมากนัก

อ่านเพิ่มเติม