วิธีการใช้งาน OTP

1. เข้าสู่หน้าจัดการ OTP

หลังจากเข้าสู่ระบบ เข้าสู่หน้า จัดการ OTP ได้จากแถบเมนู หรือเข้าถึงได้ผ่านทาง https://portal.shortms.com/otp/manageOTP

 • กด เพิ่มแอป เพื่อไปยังหน้าสร้างแอป OTP


2. สร้างแอป OTP

 • กรอก ชื่อแอป
 • ตั้งค่าข้อความ OTP ได้แก่ ข้อความก่อนรหัส, ความยาวรหัส OTP, ข้อความหลังรหัส, ระยะเวลาของ OTP, รหัสอ้างอิง และ จำนวนครั้งในการกรอก Pin ผิดพลาด
 • โดยจะมี ตัวอย่างข้อความ จะแสดงให้เห็น จากนั้นกด สร้างแอป


3. หน้าต่างจัดการ OTP

มีปุ่มจัดการดังนี้

 •  รายงาน กดเพื่อดูรายงานการใช้ OTP
 •  แก้ไข กดเมื่อต้องการแก้ไขข้อความ OTP
 •  ปิดการใช้งาน กดเมื่อต้องการปิดการใช้งานแอป OTP
 •  ลบ กดเมื่อต้องการลบแอป OTP

4. เชื่อมต่อ OTP

 • กดที่ปุ่ม แก้ไข เพื่อดูข้อมูล App Key และ App Secret
 • สามารถดูวิธีการเชื่อมต่อ API ได้จาก https://shortms.com/th/document

5. สถานะรายงาน OTP

 • สถานะ รอการยืนยัน เป็นสถานะแรกหลังจากทำการเรียกใช้ OTP
 • สถานะ ยืนยันสำเร็จ เป็นสถานะเมื่อมีการยืนยันรหัส OTP สำเร็จ
 • สถานะ หมดอายุ เป็นสถานะเมื่อรหัส OTP ไม่ได้ยืนยันเกินเวลาที่กำหนด
Was this page helpful?