วิธีการสั่งซื้อแพ็คเกจ

1. หลังจากเข้าสู่ระบบ เข้าสู่หน้า แพ็คเกจ SMS ได้จากแถบเมนู

 


2. กรอกข้อมูลรายละเอียดการสั่งซื้อ

  • เลือกประเภทของผู้สั่งซื้อ คือ บุคคลธรรมดา และ นิติบุคคล
  • หากต้องการใบกำกับภาษี เลือก ต้องการใบกำกับภาษี
  • กรอกแบบฟอร์มข้อมูลทั่วไป
  • ตรวจความถูกต้อง จากนั้นกด ดำเนินการ

 


3. ชำระ และแจ้งชำระ

  • เลือกวิธีการชำระ ได้แก่ การโอนผ่านบัญชีธนาคาร หรือ การชำระผ่าน QR Code

  • หลังจากชำระแล้ว กดที่ปุ่ม แจ้งชำระเงิน
  • กรอกข้อมูลการชำระเงิน ได้แก่ ชื่อ นามสกุล โอนจากธนาคารใด ยอดเงิน และวันเวลาที่โอน
  • กดปุ่ม แจ้งชำระ

ทาง ShortMS จะใช้เวลาภายใน 1 ชม. ในวันทำการ เพื่อยืนยันการชำระเงินของท่าน และคำสั่งซื้อจึงจะสำเร็จ

 


4. สามารถตรวจสอบสถานะคำสั่งซื้อของท่านได้จาก ประวัติการสั่งซื้อ โดยจะมีสถานะของคำสั่งซื้อดังนี้

รอชำระ เป็นสถานะเริ่มต้นการสั่งซื้อ

รอยืนยัน เป็นสถานะหลังจากชำระเงิน เรียบร้อยแล้ว รอการดำเนินการจากเจ้าหน้าที่

สำเร็จ เป็นสถานะหลังจากทำการ สั่งซื้อสำเร็จ และพร้อมใช้งาน

ยกเลิก เป็นสถานะเมื่อท่านยกเลิกคำสั่งซื้อ

ไม่สำเร็จ เป็นสถานะที่ทาง ShortMS ตรวจสอบเจอข้อผิดพลาดและ

จะแสดงรายละเอียด ข้อผิดพลาดให้ท่านรับทราบ

Was this page helpful?