ข่าวทั่วไป

การตลาดผ่าน SMS เติบโตขึ้นได้อย่างไร จากสถิติ ปี2564

Pinterest LinkedIn Tumblr

                  มาดูกันว่าการตลาดผ่าน sms นั้นเติบโตขึ้นได้อย่างไร


       จากสถิติ การส่งข้อความ และ การตลาดผ่าน sms ปี 2564  จะเห็นได้ว่าการใช้เวลาบนหน้าจอโทรศัพท์มือถือเฉลี่ยของเรา พุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วงที่มีการกักตัว โควิด-19

และนี่คือการสำรวจสถิติการส่งข้อความทั้งหมดในปี 2564 ในช่วงที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนั้น หลายๆธุรกิจ ถูกบังคับให้ต้องคิดค้นและปรับเปลี่ยนกลยุทธ์อย่างรวดเร็วเพื่อให้อยู่รอดได้ในปีที่ผ่านมาและมีการเปลี่ยนแปลงบางอย่างที่สำคัญเกิดขึ้น นั้นก็คือ การ ส่ง sms หรือ Short Message ( Shortsms ) ซึ่งมีประโยชน์อย่างมากสำหรับใช้ในการแจ้งเตือนโควิด-19 ที่ผ่านมาโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในกรณีที่ให้ไปรับตัวผู้ป่วยที่บ้าน ,  การแจ้งเตือนการนัดหมายด้านสุขภาพทางไกล , การสนับสนุนลูกค้าอย่างรวดเร็วและ โปรโมชั่นของร้านค้าต่างๆ รวมถึงกรณีการใช้งานอื่นๆ อีกหลายร้อยกรณี ทั้งหมดนี้เพื่อพยายามเชื่อมต่อกับผู้บริโภคได้อย่างใกล้ชิดไม่ว่าจะอยู่ที่ใดก็ตาม

อุปสรรค์ในปีที่ผ่านมา จะเห็นได้ว่าการตลาดแบบข้อความยังคงมั่นคง ได้พิสูจน์ให้เห็นว่าเป็นช่องทางการสื่อสารที่มีคุณค่าและมีประสิทธิภาพอย่างแท้จริง เนื่องจากความนิยมเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง แม้ท่ามกลางการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ในทั่วโลกก็ตาม

รายงานการตลาดทาง SMS

ในรายงานการตลาดทาง SMS ฉบับปี 2564 เราได้สำรวจผู้บริโภค, เจ้าของธุรกิจ และนักการตลาด กว่า 1,300 ราย เพื่อพิจารณาความชอบและแรงจูงใจหลักเกี่ยวกับการส่งข้อความ และ การตลาดผ่าน SMS ในปี 2564 โดยเราจะดูผลลัพธ์ได้จากคำถามต่างๆเหล่านี้

 • นิสัยทั่วไปของทุกคนบนหน้าจอโทรศัพท์มือถือ และ เวลาที่ใช้บนหน้าจอโทรศัพท์มือถือ
 • การเลือกรับการตลาดผ่าน SMS ( Short SMS ) โดยผู้บริโภค
 • การทำการตลาดผ่าน SMS  เพื่อไปใช้ในธุรกิจต่าง ๆ
 • การใช้งานการตลาดผ่านทาง SMS เป็นหลัก

และนี่คือสถิติที่ได้จากการส่งข้อความ และผลการสำรวจที่เป็นประโยชน์ในการวางวิเคราะห์แผนการตลาดต่อไป

การค้นพบที่สำคัญ ( Key Findings)

 • การค้นพบที่สำคัญ เกี่ยวกับการใช้เวลาบนหน้าจอโทรศัพท์มือถือ โดยเฉลี่ยของผู้บริโภคใช้เวลาในการเล่นโทรศัพท์มือถือ เพิ่มขึ้นเกือบ 50% ระหว่างปี 2019 ถึง 2021
 • 61% ของผู้บริโภค กล่าวว่าเวลาที่พวกเขาใช้ส่งข้อความในแต่ละวันเพิ่มขึ้นอย่างมาก เนื่องมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19
 • 78% ของผู้บริโภคกล่าวว่าการตรวจสอบการส่ง และตอบข้อความเป็นกิจกรรมที่พวกเขาทำมากที่สุดบนโทรศัพท์มือถือตลอดทั้งวัน
 • 62% ของผู้บริโภคบอกว่าพวกเขาสมัครรับข้อความจากธุรกิจร้านค้าต่างๆอย่างน้อยหนึ่งแห่งในปีที่แล้ว และ ผู้บริโภคเกือบ 60% ตอบกลับข้อความภายใน 1-2 นาทีโดยเฉลี่ย
 • 60% ของผู้บริโภคบอกว่าข้อความแจ้งเตือนมากเกินไปเป็นสาเหตุอันดับหนึ่ง ที่พวกเขาจะยกเลิกการรับข้อความของธุรกิจร้านค้าต่างๆ
 • 42% ของเจ้าของธุรกิจและนักการตลาดดิจิทัล กล่าวว่าพวกเขาได้ส่งข้อความหาลูกค้าโดยใช้บริการส่งข้อความแบบตัวอักษรในปีที่แล้ว
 • 57% ของเจ้าของธุรกิจและนักการตลาดดิจิทัลวางแผนที่จะเพิ่มงบประมาณการตลาดแบบข้อความในปี 2564
 • 43% ของเจ้าของธุรกิจและนักการตลาดดิจิทัลดูรายงานการตลาดผ่าน SMS พบว่าอัตราการคลิกผ่านอยู่ระหว่าง 20 ถึง 35%

ผลกระทบของโควิด-19 ส่งผลอย่างไรต่อการส่งข้อความ และการใช้เวลาบนหน้าจอโทรศัพท์มือถือ

การใช้เวลาบนหน้าจอโทรศัพท์มือถือส่วนตัว เพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดในช่วงโควิด-19 อันที่จริง การใช้เวลาอยู่บนหน้าจอรายวันของผู้บริโภค เพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ยเกือบ 50% ระหว่างปี 2019 ถึง 2021 ตามการศึกษาของรัฐ 75% ของผู้บริโภคที่ตอบแบบสำรวจยอมรับว่าเวลาที่ใช้กับโทรศัพท์เพิ่มขึ้นเนื่องจากโควิด-19 และ 48% ของผู้ตอบแบบสอบถามกล่าวว่าเวลาเพิ่มขึ้น 1-2 ชั่วโมงในแต่ละวัน เช่นเดียวกับการส่งข้อความ 61% บอกว่าเวลาที่พวกเขาใช้การส่งข้อความในแต่ละวันเพิ่มขึ้นและเพิ่มขึ้นอย่างมากจากสถานการณ์โควิด-19

ผู้บริโภคใช้โทรศัพท์มือถือทำอะไรบ้าง ?

ผู้บริโภคติดโทรศัพท์มือถือ หรือ พวกเขากำลังทำอะไรกันแน่? 78% ของผู้บริโภคกล่าวว่าการตรวจสอบ การส่งข้อความ และ การตอบข้อความเป็นกิจกรรมที่พวกเขาทำบ่อยที่สุดบนโทรศัพท์มือถือตลอดทั้งวัน ตามด้วยการตรวจสอบช่องทางการเล่นโซเชียลมีเดีย (73%) และการบริโภคข่าวสาร เพลง หรือความบันเทิง (70%) .

ดังนั้น ในแต่ละวัน ผู้บริโภคจะตรวจสอบข้อความของพวกเขามากกว่าเล่นแอพอื่นๆในโทรศัพท์มือถือของพวกเขา ประสิทธิภาพในการส่งข้อความที่ไม่เป็นทางการประสบความสำเร็จมาก เมื่อเทียบกับอีเมลหรือการใช้โทรศัพท์แบบอื่นๆ ทำให้เป็นกิจกรรมการส่งข้อความหากันเป็นกิจกรรมที่ผู้บริโภคโต้ตอบด้วยมากที่สุด

ผู้บริโภคเลือกใช้การส่งข้อความมากขึ้น

62% ของผู้บริโภคบอกว่าพวกเขาสมัครรับข้อความจากธุรกิจร้านค้าต่างๆอย่างน้อยหนึ่งแห่งในปีที่แล้ว ในบรรดาผู้บริโภคเหล่านั้น 43% ได้รับข้อความจาก 1-3 ธุรกิจร้านค้า และ 33% ได้รับข้อความจาก 4-5 ธุรกิจร้านค้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับกิจกรรมน่าสนใจต่างๆ เช่น การแจ้งเตือนการนัดหมาย การส่งเสริมการขายพิเศษ และ การแจ้งเตือนการขาย

การเพิ่มขึ้นของการค้าบนโทรศัพท์มือถือเป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ผู้บริโภคเลือกใช้ข้อความจากธุรกิจ ผู้บริโภคส่วนใหญ่ (33%) กล่าวว่าพวกเขาซื้อสินค้าจากโทรศัพท์มือถือ 2-3 ครั้งต่อเดือน และ 21% ระบุว่าซื้อสินค้าสัปดาห์ละครั้งหรือมากกว่า โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 60% ของผู้บริโภค Gen X ซื้อสินค้าผ่านโทรศัพท์มือถือ 2-3 ครั้งต่อเดือนหรือบ่อยกว่านั้นอีก

อัตราการตอบกลับข้อความเมื่อเปรียบเทียบกับอีเมล

อัตราการตอบกลับจะเป็นอย่างไรเมื่อเปรียบเทียบข้อความกับอีเมล ผู้บริโภคส่วนใหญ่ตอบกลับอีเมลภายใน 1ชั่วโมง (37.2%) และ1ใน4 ของผู้บริโภคอาจใช้เวลา 2-3 ชั่วโมงในการตอบกลับ

เมื่อเราดูอัตราการตอบกลับสำหรับการส่งข้อความ เวลานี้จะลดลงอย่างมาก ผู้บริโภคเกือบ 60% ตอบกลับข้อความภายใน 1-2 นาที สถิติเหล่านี้เป็นลางดีสำหรับธุรกิจที่สนใจ การส่งข้อความกลับไป กลับมากับลูกค้านั้นสร้างความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพิจารณาว่า 56% ของผู้คนต้องการส่งข้อความถึงธุรกิจร้านค้ามากกว่าการโทรติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า

การส่งข้อความที่ดี

มีการเก็บสถิติมากมายที่แสดงถึงความรู้สึกของผู้บริโภคเกี่ยวกับการตลาดผ่านทาง SMS จากการตอบแบบสำรวจ จังหวะการส่งข้อความเป็นสิ่งสำคัญ 56% ของผู้บริโภคกล่าวว่าพวกเขาต้องการรับข้อความจากธุรกิจร้านค้าสัปดาห์ละครั้ง รองลงมาคือ 29%  ยิ่งไปกว่านั้น เหตุผลที่ใหญ่ที่สุดที่ผู้บริโภคจะยกเลิกการสมัครรับข้อความของธุรกิจคือการแจ้งเตือนข้อความแบบใช้ตัวอักษรที่มากและบ่อยเกินไป

หลักการทั่วไปที่ดี  คือ  ตั้งความคาดหวัง และหลีกเลี่ยงข้อความแจ้งเตือนที่ไม่มีประโยชน์ให้ผู้บริโภค เมื่อมีคนลงชื่อสมัครรับข้อความของคุณ พวกเขาควรทราบว่าพวกเขาจะได้รับข้อมูลข่าวสารจากคุณกี่ครั้งต่อเดือน เคล็ดลับอีกประการสำหรับธุรกิจคือการหลีกเลี่ยงข้อความที่ฟังดูเป็นสแปมมากเกินไป ก่อนที่คุณจะส่งข้อความ ให้ถามตัวเองก่อนว่าข้อความที่ส่งไป มีลูกค้าอยู่หรือไม่ หากคำตอบคือใช่ ลูกค้าของคุณมีแนวโน้มที่จะตอบหรือคลิกข้อความของคุณมากขึ้น

ธุรกิจที่ใช้ SMS : Marketing SMS

เปอร์เซ็นต์ข้อมูลที่แสดงการเปลี่ยนแปลงอัตราการเลือกใช้สำหรับธุรกิจในปี 2564 เมื่ออัตราการเลือกรับของผู้บริโภคเพิ่มขึ้น ธุรกิจต่างๆ ก็สมัครใช้บริการรับส่งข้อความเพิ่มมากถึง 42% เจ้าของธุรกิจและนักการตลาดกล่าวว่าพวกเขาได้ส่งข้อความหาลูกค้าโดยใช้บริการส่งข้อความตัวอักษรในปีที่แล้ว และ 57% บอกว่าพวกเขาวางแผนที่จะเพิ่มงบประมาณการตลาดแบบข้อความในปี 2564

ในบรรดาผู้ที่ใช้การตลาดแบบข้อความ ส่วนใหญ่ 53% เห็นว่าอัตราการเลือกใช้ข้อความของพวกเขาเพิ่มขึ้นในปีที่ผ่านมา เมื่อเทียบกับ 48% ของเจ้าของธุรกิจและนักการตลาดที่กล่าวเช่นเดียวกันในปีที่แล้ว และมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นอีก 9.6% ระหว่างปี 2563 และปี 2564

โดยรวมแล้ว ธุรกิจต่างๆ มองเห็นประโยชน์ของการตลาด แบบข้อความนี้ ในแง่ของการได้รับผลตอบแทนจากการลงทุน การแปลงการขาย หรืออัตราการเปิดและการคลิกผ่านที่สูงขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับช่องทางการส่งข้อความในรูปแบบอื่นๆ

การใช้งานทั่วไปสำหรับการตลาด ผ่านทาง SMS

เจ้าของธุรกิจมากกว่า 1 ใน 3 (38%) ใช้การตลาดแบบข้อความเพื่อเพิ่มยอดขายและเสนอโปรโมชั่น  เช่น แฟลชเซลล์ ข้อเสนอพิเศษ หรือโปรโมชันที่คำนึงถึงเวลามากเป็นพิเศษ

เจ้าของธุรกิจกว่า 1 ใน 4 (27%) ใช้การตลาดแบบข้อความเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์การบริการลูกค้า ที่ใหญ่มากขึ้น  SMS กำลังขยายตัวเป็นเครื่องมือสนับสนุนลูกค้ามากขึ้นเรื่อยๆ ผู้บริโภคให้ความสำคัญกับการสนับสนุนการส่งข้อความผ่านโทรศัพท์มือถือ เพราะทั้งตอบสนองและสะดวก  การ ส่งข้อความ sms เป็นการช่วยให้ผู้บริโภคและธุรกิจเชื่อมต่อกันได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

เจ้าของธุรกิจและนักการตลาดส่วนใหญ่ 43% รายงานอัตราการคลิกผ่านระหว่าง 20% ถึง 35% ซึ่งมีความสำคัญตามมาตรฐานอุตสาหกรรม ธุรกิจต่างๆ เริ่มเข้าร่วมการส่งข้อความ เพื่อให้เข้ากับกลยุทธ์ทางการตลาดที่ใหญ่ขึ้น จากการตอบแบบสำรวจ 40% ของเจ้าของธุรกิจได้รวมการตลาดแบบข้อความเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์การตลาดแบบ omnichannel และ 35% บอกว่าแคมเปญ omnichannel ของพวกเขานั้นส่งข้อความให้อัตรา Conversion แข็งแกร่งขึ้นมาก

สรุป

รายงานการตลาด sms marketing   ในปี 2564 ธุรกิจต่างๆ ควรตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา รวมถึงการปรับปรุงวิธีการสื่อสารกับลูกค้าให้ดีขึ้นด้วย แม้จะมีการเติบโต แต่ SMS ยังคงเป็นหนึ่งในช่องทางการตลาดที่ไม่ค่อยมีใครใช้มากที่สุด สิ่งนี้แสดงให้เห็นถึงข้อดีอย่างมากสำหรับบริษัทที่ต้องการเป็นผู้ริเริ่มที่ทดลองใช้ หากสนใจเรียนรู้เพิ่มเติม? เราสามารถช่วยให้คุณเริ่มต้นการตลาดแบบข้อความได้ในเวลาเพียง 10 นาที คุณสามารถทดลองใช้ได้ฟรี ไม่มีอะไรจะง่ายไปกว่านี้อีกแล้ว!

สถิติในรายงานนี้มาจากการสำรวจสองแบบที่แยกออกจากกัน เราสำรวจผู้บริโภคในสหรัฐฯ 827 รายจากข้อมูลประชากรช่วงต่างๆ ตั้งแต่วันที่ 23 ถึง 24 เมษายน 2021 และ 543 เจ้าของธุรกิจร้านค้าต่างๆ รวมถึงผู้จัดการฝ่ายการตลาดในสหรัฐฯ ตั้งแต่วันที่ 25 ถึง 26 เมษายน 2021 ที่ผ่านมา สถิติการตลาดของการส่งข้อความและSMSผ่านมือถือปี 2564

อ่านเพิ่มเติม