บทความ

สถาบันการศึกษา กับการใช้ บริการ ส่ง SMS เพื่อการสื่อสาร

Pinterest LinkedIn Tumblr

สถาบันการศึกษา กับการใช้ บริการ ส่ง sms นั้นมีความสำคัญอย่างมาก ซึ่งการส่งข้อความ sms เพื่อต้องการที่จะสื่อสารข้อมูลต่าง ๆ ของสถาบันการศึกษาต่อผู้ปกครอง เช่น การแจ้งข่าวสาร การประชาสัมพันธ์ คำเตือน ฯลฯ  หรือระหว่างเจ้าหน้าที่ของสถาบันการศึกษา สถาบันการศึกษาเป็นจำนวนมากกำลังใช้ อีเมล แอพ เว็บไซต์ และ ประกาศทางกระดาษ เพื่อสื่อสารกับผู้ปกครองของเด็กนักเรียน การกระทำเช่นนี้ ทำให้ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ไม่ทั่วถึง และ ยากที่จะติดตามผล ทั้งที่บ้าน และ ที่โรงเรียน

จากเหตุผลที่กล่าวมาข้างต้นนี้ จะดีกว่ามั้ย หากทางโรงเรียนหันมาใช้ บริการ ส่ง SMS ในการสื่อสารให้มากยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นที่ทราบกันอยู่แล้วว่า การส่งข้อความนั้นเป็นวิธีการสื่อสารที่รวดเร็วและเชื่อถือได้ และ ได้รับการพิสูจน์แล้ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีเร่งด่วน สำหรับการสื่อสารระหว่างผู้ปกครองและครูซึ่งเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่งที่จะบูรณาการ การสื่อสาร ระหว่าง โรงเรียน และ ผู้ปกครองใหม่เพื่อให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ปัจจุบันสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ยังคงใช้วิธีการแบบเดิม ๆ  โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยามฉุกเฉิน ช่องทางต่าง ๆ เหล่านี้ไม่ใช่วิธีที่ดีที่สุด ในการทำให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมและเข้าถึงข้อมูลของสถาบันการศึกษาได้อย่างรวดเร็ว และล่าช้า หรือ สายเกินไปทุกครั้ง

ผู้ปกครองคนหนึ่งบ่นว่า โรงเรียนพยายามโทรหาขณะที่กำลังประชุมอยู่ เพื่อที่จะแจ้งข่าวสารเกี่ยวกับลูก ๆ ซึ่งไม่สามารถรับสายได้ แต่หากทางโรงเรียนส่งข้อความเข้าโทรศัพท์มือถือของผู้ปกครอง ผู้ปกครองก็สามารถที่จะเหลือบมองโทรศัพท์มือถือ ก็เพียงพอแล้วที่จะรู้ว่าข้อความสำคัญนัันถูกส่งมาจากโรงเรียน และ อาจเป็นปัญหาเร่งด่วน

ซึ่งทุกวันนี้ ผู้ปกครองไม่ชอบการรับโทรศัพท์พูดคุยสื่อสาร  63% พบว่าการส่งข้อความรบกวนน้อยกว่าการโทรด้วยเสียง และ 53% มักชอบส่งข้อความ มากกว่าการโทร และ สิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่ผู้ปกครองทุกคนต้องการ ทางสถาบันการศึกษาจึงจำเป็นต้องปรับตัวให้เข้ากับวิธีการสื่อสารของโรงเรียนและผู้ปกครอง

การสำรวจยังพบว่า 19% ของคนเจเนอเรชันวาย (Gen Y) ยอมรับว่าไม่เคยตรวจสอบวอยซ์เมล การฟังข้อความโดยเฉลี่ยต้องฟังไม่ต่ำกว่า 7 ครั้ง และต้องให้ความสนใจในการฟัง โดยต้องละทิ้งหน้าที่อย่างอื่นที่กำลังทำอยู่ ซึ่งไม่น่าแปลกใจเลยที่คนส่วนใหญ่จะไม่สามารถฟังข้อความในระหว่างวันทำงานที่วุ่นวายได้

ทำไมแอปพลิเคชั่นของโรงเรียนจึงไม่มีความสำคัญ

สถานศึกษาหลายแห่งลงทุนสร้างแอปพลิเคชัน เพื่อใช้สื่อสารแบบเฉพาะ กระบวนการอาจมีราคาแพง และ ส่วนใหญ่จะใช้สำหรับการประกาศ ประชาสัมพันธ์ ปัญหาที่ผู้ปกครองส่วนใหญ่พบคือบางครั้งโทรศัพท์มือถือไม่สัญญาณอินเทอร์เน็ต และข้อความการแจ้งเตือนมีมากมาย จนผู้ปกครองส่วนใหญ่จะปิดใช้การแจ้งเตือนเหล่านี้ และการใช้แอปพลิเคชั่นที่ทางสถาบันการศึกษากำหนดนั้น เป็นการใช้งานที่ยุ่งยากมาก ๆ เพราะต้องทำการติดตั้งแอปพลิเคชัน การลงชื่อสมัครใช้งาน การรับข้อมูลการแจ้งเตือนเร่งด่วนนั้นไม่เรียลไทม์ และหากแอปพลิเคชั่นนั้นหยุดการทำงาน ผู้ปกครองอาจจะต้อง log in เข้าแอปใหม่ และบางคนก็จำรหัสผ่านไม่ได้ ซึ่งเป็นความยุ่งยากมาก

จากสถิติ ยืนยันเรื่องความนิยมดาวโหลดแอปพลิเคชั่นนั้นลดน้อยลง ผู้บริโภคมากกว่าครึ่งไม่ดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่นใดๆ
ใน 1 เดือน ซึ่งมักจะใช้แอปพลิเคชั่นเดิม 7 ถึง 10 แอปอย่างต่อเนื่อง และผู้บริโภคมักจะลบแอปพลิเคชั่นที่ไม่ชอบออกอย่างรวดเร็ว (21 เปอร์เซ็นต์ของผู้ใช้ละทิ้งแอปพลิเคชั่นหลังจากใช้งานเพียงครั้งเดียว)

กรณีตัวอย่างของการใช้ บริการ ส่ง sms ภายในโรงเรียน

นี้คือตัวอย่างของการเลือกใช้บริการส่ง sms ที่สามารถนำมาใช้ได้จริงกับสถาบันการศึกษาทุกแห่ง และเพื่อทำการแจ้งเตือนข่าวสารต่าง ๆ การติดต่อประสานงานกับทางผู้ปกครอง หรือบุคลากรภายในองค์กร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้กับทางสถาบ้น และทำให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมมากยิ่งขึ้น ร

1. การสัมภาษณ์ผู้ปกครอง

ทุก ๆ เทอม การสัมภาษณ์ผู้ปกครองในแต่ละครั้งนั้น ครูต้องดำเนินวิธีการเหล่านี้แบบเดิม ๆ ด้วยเวลาเพียง 10-15 นาที ต่อเด็ก 1 คน ซึ่งรวม ๆ แล้วเป็นเวลาหลายชั่วโมง การที่ผู้ปกครองไม่มาตามนัดหมาย หรือมาสายนั้น ทำให้ครูต้องเสียเวลาไปอีก

หากทางสถาบันการศึกษา เลือกวิธีการส่งข้อความ sms แจ้งเตือน ด้วยการเลือกระบบการตั้งเวลา เพื่อให้สามารถใช้การเตือนอัตโนมัติได้อย่างเต็มที่ กำหนดเวลาให้ผู้ปกครองทราบล่วงหน้า อย่างน้อย 1-2 วันล่วงหน้า เพื่อให้ผู้ปกครองไม่ลืมที่จะมาตามเวลานัดหมาย

2. การแจ้งเตือนเหตุการณ์หรือวันหยุด

การจัดการเรียนการสอนเป็นสิ่งที่สำคัญ รวมไปถึงงานอื่น ๆ เช่น งานระดมทุน งานกีฬา งานธีมต่างๆ งานสัปดาห์หนังสือ วันหยุด และ กิจกรรมอื่น ๆ อีกมากมาย

หากสถาบันการศึกษา เลือกวิธีการส่งข้อความ sms  ซึ่งช่วยให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในแต่ละภาคเรียน โดยข้อมความมีจำนวนมากในการแจ้งเตือน โรงเรียนสามารถตั้งโปรแกรมการแจ้งเตือนให้กับนักเรียนทั้งหมด หรือ กำหนดเป้าหมายชั้นเรียนเฉพาะสำหรับกิจกรรมที่จะเกิดขึ้น ผู้ปกครองจะได้รับทราบข้อมูลและจัดการเวลา เพื่อที่จะมาร่วมกิจกรรมกับทางโรงเรียนได้เป็นอย่างดี

3. การขาดเรียน

หากนักเรียนที่ขาดเรียน ไม่ได้มาโรงเรียน ผู้ปกครองสามารถทราถึงปัญหาที่เกิดขี้นได้ในทันที โดยทางสถาบัน เลือกวิธีการส่งข้อความ sms แจ้งเตือนผู้ปกครองโดยอัตโนมัติเมื่อนักเรียนขาดเรียน โดยไม่ต้องทำการติดต่อทางโทรศัพท์มือถือให้ยุ่งยาก และเสียเวลา

4. การแจ้งเตือนเชิงรุก

การส่งข้อความ SMS จำนวนมาก เพื่อแจ้งให้ผู้ปกครองทราบข้อมูล เช่น ระบบขัดข้องหรือสายโทรศัพท์ไม่ทำงาน ในกรณีของการฝึกซ้อมฉุกเฉิน ให้ส่งข้อความ การแจ้งเตือน เพื่อแจ้งให้ผู้ปกครองทราบ

5. การสื่อสารฉุกเฉิน

ส่งการแจ้งเตือนฉุกเฉินถึงผู้ปกครองหลายพันคนด้วยการการจัดการโปรแกรมส่งข้อความ sms ง่ายเพียงคลิกเมาส์ ซึ่งอาจจะเกิดขึ้นได้ในกรณีของการปิดโรงเรียน ผู้ปกครองทุกคนสามารถได้รับการแจ้งเตือนทันทีในกรณีฉุกเฉิน

6. การจ่ายชำระค่าบริการต่าง ๆ

สถาบันการศึกษาหลายแห่งยังคงใช้เงินสดเพื่อชำระค่าทัศนศึกษาหรือค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกิดขึ้น ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นการเพิ่มงานให้กับทางครูที่ดูแล เพราะอาจจะต้องทำการแลกเงินทอน ซึ่งเป็นการยุ่งยากมาก

ทางสถาบันสามารถใช้ระบบส่งข้อความ sms เพื่ออนุมัติการชำระเงินต่าง ๆ ได้ ซึ่งเพียงแค่ผู้ปกครองลงทเบียนรายละเอียดบัตรเครดิตไว้ในครั้งแรก และครั้งต่อ ๆ ไป ก็ง่ายมากเมื่อมีการชำระค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการเรียน เพียงแค่คลิก เพื่อตอบกลับข้อความที่มีรายละเอียดของจำนวนเงินที่ต้องชำระรวมอยู่ในลิงค์สั้น ๆ ที่สามารถติดตามได้

ในโลกปัจจุบัน เทคโนโลยีได้พัฒนาไปอย่างรวดเร็ว สถาบันการศึกษาสามารถกระจ่ายข่าวสารต่าง ๆ ในโรงเรียนได้หลากหลายช่องทาง แต่สำหรับผู้ปกครองนั้น พวกเขาไม่ต้องการเสียเวลาในการทราบข้อมูลที่กระจายวงกว้าง ผู้ปกครองจะรู้สึกดี และ มีความสุขมากหากสถาบันการศึกษาสามารถส่งข้อความสำคัญที่เกียวข้องกันเด็ก ๆ นักเรียนได้โดยตรง และ ตรงประเด็น

สถาบันการศึกษาของคุณ พร้อมแล้วหรือยังที่จะพัฒนาระบบโปรแกรมส่งข้อความ sms ที่สำคัญมากเช่นนี้ในองค์กร เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือ และ เป็นที่ประทับใจแก่ผู้ปกครอง แถมการลงทุนการใช้โปรแกรมส่งข้อความ sms  นั้นราคาย่อมเยาว์ และสามารถส่งข้อความได้เป็นจำนวนมาก ShortMS แนะนำให้สถาบันการศึกษาของคุณ เป็นผู้นำเจ้าแรก ๆ ที่ประสบความสำเร็จก่อน  Shortms.com เรายินดีให้คำปรึกษา และ สนับสนุนสถาบันการศึกษาของคุณให้เติบโตขึ้นอย่างก้าวกระโดด

อ่านเพิ่มเติม