บทความ

รู้ทันกลโกง SMS หลอกลวง (ยกเลิก sms) เสียเงินฟรี !!

Pinterest LinkedIn Tumblr

วิธียกเลิก sms และ รู้ทันกลโกงSMSเสียตังค์   เมื่อโทรศัพท์มือถือ ถูกคิดค้นขึ้นมาเพื่อใช้ในการติดต่อสื่อสารระหว่างกัน และให้เกิดความสะดวก สบาย รวดเร็วยิ่งขึ้น การส่งข้อความผ่านทางโทรศัพท์มือถือก็เช่นเดียวกัน เป็นวิธีการสื่อสารข้อความต่าง ๆ ที่ง่าย สะดวก และรวดเร็วยิ่งขี้นไปอีก ซี่งนักการตลาดเองก็เลือกการใช้ประโยชน์จากรูปแบบการสื่อสารใหม่ ๆ เหล่านี้เพื่อขยายธุรกิจ

เพื่อปกป้องผู้บริโภค จากพฤติกรรมของนักการตลาดทางโทรศัพท์มือถือ sms marketing เครือข่ายองค์กรคุ้มครองผู้บริโภคสื่อเคลื่อนไหว สร้างการมีส่วนร่วมกับทั้งภาครัฐ และ ประชาชนจัดตั้งศูนย์ประสานงานคุ้มครองผู้บริโภคสื่อ เดินหน้าแก้ปัญหาแรกด้วยการกำจัดโฆษณาแฝงและ SMS ที่กวนใจ การโหลดคลิปโป๊ หรือ sms ที่ทำให้ผู้บริโภคต้องเสียเงินไปฟรี ๆ

 “การคุ้มครองผู้บริโภคด้านสื่อ

ในงานประชุมสมัชชาผู้บริโภค ซึ่งจัดขึ้นโดยมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค ในหัวข้อ “การให้ความเห็นกรณีการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสื่อ” ได้มีการเคลื่อนไหวเพื่อคุ้มครองและการแก้ปัญหาสิทธิของผู้บริโภคสื่อ ทั้งนี้การแก้ปัญหาระยะสั้น ทางเครือข่ายโทรศัพท์มือถือ จะพยายามมีส่วนร่วมกับภาคประชาชนในการคุ้มครองสิทธิ ด้วยการสร้างความรู้ความเข้าใจในประเด็นเรื่องสิทธิและการถูกละเมิดสิทธิของผู้บริโภคสื่อ

การแก้ไขปัญหาทั้งระบบด้วยการปฏิรูปกฎหมายและนโยบาย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมายตามสิทธิผู้บริโภค ตลอดจนวางโครงสร้างในระยะยาวด้วยการพัฒนาองค์กรคุ้มครองผู้บริโภคสื่อ โดยมีฐานองค์ความรู้รองรับเพื่อให้มีกระบวนการเยียวยาและชดเชยให้แก่ผู้ที่ถูกละเมิดสิทธิการบริโภคสื่อ

ปัญหาที่ถูกยกมาถกเถียงเพื่อหาทางแก้ปัญหาร่วมกันในที่ประชุม ก็คือ ปัญหาการ ส่งข้อความ SMS อันเป็นการละเมิดสิทธิมายังผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่

ปัญหาการละเมิดสิทธิการใช้สื่อในโทรศัพท์มือถือด้วย SMS นั้น เกิดขึ้นบ่อยมาก และมีหลากหลายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น เช่น การจ่ายค่าบริการโดยที่ผู้จ่ายไม่ทราบว่ามีค่าใช้จ่าย และไม่สามารถยกเลิกบริการไม่ได้ การได้รับ SMS กวนใจ ที่เกี่ยวกับการโหลดเพลง ดูดวง ชิงโชค โดยเฉพาะการเชิญชวนให้โหลดสื่อลามก หรือชวนเล่นพนัน ซึ่งไม่เหมาะสมกับผู้ใช้ที่เป็นเด็กและเยาวชน

การบริการส่งข้อความ SMS นั้น เป็นบริการโทรคมนาคม ต้องมีการยื่นขออนุญาต จากทาง กสทช. ซึ่งผู้ให้บริการทุกเครือข่าย จะต้องขออนุญาตก่อน และได้รับใบอนุญาตการประกอบกิจการโทรคมนาคมเท่านั้น จึงจะให้บริการการส่ง sms ได้ ซึ่งการให้บริการ sms นี้มี 2 รูปแบบด้วยกัน คือ
 1. รูปแบบที่ไม่คิดค่าบริการ เป็นรูปแบบของการโฆษณาประชาสัมพันธ์จากบริษัทต่าง ๆ  เช่น สมัครใช้บริการร้บข้อมูลข่าวสารกับ ทางDTAC ก็จะมีให้เลือกว่าท่านสมัครใจจะรับข้อความจากเครือข่ายหรือไม่ ถ้ารับ สิ่งที่ทางผู้ให้บริการจะส่งให้ก็คือข้อความประชาสัมพันธ์ การส่งเสริมการขาย
 2.  รูปแบบที่เป็น content partner คือบริษัทต่าง ๆ ที่เป็นคู่สัญญากับผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคม  ซึ่งผู้ประกอบกิจการฯตกลงกันว่าจะนำข้อความของ content partner ไปส่งให้กับผู้ใช้บริการตามเงื่อนไขและสัญญา
รู้ทันกลโกง SMS หลอกลวง (ยกเลิก sms) เสียเงินฟรี !!

เทคนิคต่าง ๆ ที่หลอกลวง เสียเงินฟรี !! 

1. การเปิดอ่านข้อความที่ได้รับก็ถือเป็นการสมัครและเสียเงินแล้ว

 • ผู้เสียหายเปิด sms เพื่อต้องการลบแต่กลับต้องเสียค่าบริการแม้จะเพียงแค่เปิดอ่าน
 • เครือข่าย ส่ง sms ถึงผู้เสียหายโดยการสุ่มหมายเลขและคิดค่าบริการโดยที่ผู้เสียหายไม่ได้สมัคร

 

2. การรับสายจากสายเรียกเข้าก็เสียเงินแล้ว

 • ผู้เสียหายรับสายจากหมายเลขที่โทรเข้ามาให้บริการ เช่น การดูดวง แต่ต้องเสียค่าบริการโทรศัพท์จากการรับสาย
 • ผู้เสียหายรับสาย โดยหมายเลขที่โทรเข้ามา เช่น แจ้งว่าผู้เสียหายเป็นผู้โชคดีลุ้นรับโทรฟรี 500  บาท เมื่อรับสายจะมีการคิดค่าบิการเป็นนาทีที่แพงมาก
3. การส่ง sms มาให้ทดลองใช้บริการก่อนฟรี แต่เมื่อหมดระยะเวลาแล้วก็จะสมัครให้อัตโนมัติโดยคิดเงินเพิ่ม
 • เมื่อผู้เสียหายรับโทรศัพท์ ปลายสายบอกว่ามีบริการโหลดเพลงของค่ายเพลงแห่งหนึ่งฟรี โดยไม่เสียค่าบริการเป็นเวลา 7 วัน และจะส่งหมายเลขยกเลิกมาให้ ซึ่งต่อมาหมายเลขที่ส่งมานั้นไม่สามารถทำรายการยกเลิกบริการได้ โดยผู้เสียหายไม่ได้ดำเนินการสมัครตั้งแต่แรก จึงคิดว่าคงจะปิดไปเอง แต่เมื่อถึงรอบเดือน ปรากฏว่ามีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้น และได้ทำากรสอบถามไปทางเครือข่ายที่ให้บริการ ได้รับคำตอบว่า เป็นค่าใช้บริการ sms โดยทางเครืองข่าย จะยกเลิกบริการดังกล่าวให้ แต่ไม่สามารถจ่ายเงินคืนให้แก่ผู้เสียหายได้
 • ผู้เสียหายได้รับสิทธิทดลองใช้บริการ sms ข่าว ฟรี 1 เดือน แต่ทั้งๆที่ผู้เสียหายโทรไปยกเลิกบริการกับ Call Center ก่อนหมดเวลา 1 เดือนแล้วก็ตาม ก็ยังมี sms ข่าว ส่งมาอีก ผู้เสียหายจึงโทรไปสอบถาม Call Center อีกครั้ง  โดยได้รับแจ้งว่าการยกเลิกครั้งแรกไม่สมบูรณ์ ผู้ใช้บริการต้องส่งข้อความไปยกเลิกอีกครั้งหนึ่งเมื่อครบ 1 เดือน

 

การใช้บริการ SMS ที่หลอกลวงนี้ในความเป็นจริงแล้วเป็นปัญหาที่ไม่ควรจะเกิดขึ้นตั้งแต่แรก เพราะเป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคล และสร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้ใช้บริการ อย่างไรก็ตามปัญหาดังกล่าวยังคงเกิดขึ้นอยู่ตลอด

แม้ว่าตอนนี้จะมีวิธีการยกเลิกบริการ sms ได้ง่ายขึ้น และมีวิธีป้องกันตั้งแต่แรก คือเปิดใช้บริการหมายเลขโทรศัพท์ดังกล่าว สามารถแจ้งว่าไม่ขอรับข้อความบริการต่าง ๆ ที่เสียเงินได้เลย แต่วิธีดังกล่าวก็ยังไม่มีประสิทธิภาพมากพอในการแก้ปัญหานี้ ดังเช่น

 

หมายเลข  *137

ในส่วนของหมายเลข *137 นั้น เป็นช่องทางการยกเลิกบริการ sms ที่มีความสะดวกในการใช้งาน คือสามารถยกเลิกได้ทันทีโดยไม่ต้องผ่าน call center ของเครือข่าย แต่อย่างไรก็ตาม *137 นี้ก็ทำได้แต่เพียงยกเลิก ไม่มีการคืนเงินให้แก่ผู้เสียหาย นอกจากนี้ การยกเลิกโดย *137 นั้นเป็นการยกเลิกโดยมีจำกัดระยะเวลา ซึ่งไม่สามารถป้องกันได้ตลอดไป ผู้ที่เคยยกเลิกผ่านหมายเลข *137 แล้วนั้น มีโอกาสที่จะกลับมาได้รับ SMS หลอกลวงได้อีก ทำให้การแก้ปัญหานั้นไม่ครอบคลุมและไม่เป็นการแก้ปัญหาในระยะยาว

 

แจ้งไม่รับบริการ SMS หลอกลวงต่าง ๆ ตอนเปิดใช้หมายเลข

วิธีนี้ เป็นวิธีการที่ผู้บริการส่วนมากไม่ทราบว่าสามารถทำได้ คือทางเครือข่ายบริการต่าง ๆ ไม่ได้ทำการแจ้งสิทธิดังกล่าว แก่ผู้ใช้บริการแต่อย่างใด และเป็นเรื่องที่ผู้ใช้บริการไม่ได้คำนึงถึงในขณะเปิดหมายเลข วิธีการนี้ยังได้ผลน้อยเพราะนอกจากจะไม่สามารถแก้ปัญหาให้คนที่ไม่ได้เปิดใช้หมายเลขใหม่แล้ว ยังเป็นวิธีการที่ไม่สามารถการันตีได้ว่าวิธีการนี้ใช้ได้ผลจริงหรือไม่

 

มาตรการ re-confirm

ตอนนี้ทุกเครือข่าย มีโครงการ re-confirm หรือ otp คือเป็นการยืนยันอีกครั้งว่ายินยอมที่จะสมัครบริการ sms นี้หรือไม่ แต่มาตรการนี้ก็ยังคงมีปัญหา โดยทางตัวแทนกสทช.กล่าวว่า “ต้องใช้กับโทรศัพท์มือถือที่เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตได้เพื่อจะได้มีการส่งข้อมูลการใช้บริการผ่านลิงค์ ไป-กลับของข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เพื่อยืนยันตัวตน ว่าเป็นผู้ใช้บริการจริง ๆ

รู้ทันกลโกง SMS หลอกลวง (ยกเลิก sms) เสียเงินฟรี !!

เทคนิควิธียกเลิกบริการ sms ที่หลอกลวงจากเครือข่ายโทรศัพท์มือถือ

สำหรับลูกค้า AIS

วิธีที่ 1 กด *137 โทรออก

 • กด 1 เพื่อ ยกเลิก SMS ที่เป็นโฆษณาทั้งหมด
 • กด 2 เพื่อ ยกเลิก SMS ที่เป็น ข่าว, ดูดวง และบริการอื่นๆ ที่เสียค่าบริการ
 • กด 3 เพื่อ ยกเลิก SMS ที่คุณได้รับสิทธิพิเศษจากทาง AIS

วิธีที่ 2 ยกเลิก sms ตัวเองผ่านทางแอปฯ myAIS หากต้องการยกเลิกการบริการแบบเป็นสมาชิก สามารถกด *731*1# แล้วโทรออก จะเป็นการยกเลิกบริการแบบสมาชิกทั้งหมดทันที

สำหรับลูกค้า DTAC

วิธีที่ 1 กด *137 โทรออก จากนั้น

 • กด 1 หากต้องการยกเลิก sms สิทธิพิเศษ โฆษณาทั้งหมด ที่ไม่ได้ส่งจากดีแทค (กด 1 อีกครั้งเพื่อยืนยันการยกเลิก)
 • กด 2 หากต้องการยกเลิก sms ที่มีค่าบริการ เช่น ข่าว ดารา ดูดวง ที่ไม่ได้ส่งจากดีแทค (กด 1 อีกครั้งเพื่อยืนยันการยกเลิก)
 • ให้กด 3 ตรวจสอบบริการ sms ที่ถูกคิดเงิน

วิธีที่ 2 ยกเลิก sms ไม่พึงประสงค์ด้วยตัวเองผ่าน ดีแทค แอพพลิเคชั่น หรือกด 1678 เพื่อติดต่อยกเลิกบริการกับเจ้าหน้าที่คอลเซนเตอร์ของ Dtac ได้เลย

สำหรับลูกค้า TruemoveH

กด *137 โทรออก จากนั้น

 • กด 1 เพื่อตรวจสอบ sms ที่ถูกคิดค่าบริการ
 • กด 2 เพื่อยกเลิก sms แจ้งสิทธิพิเศษหรือประชาสัมพันธ์
 • กด 3 เพื่อยกเลิก sms ที่มีค่าบริการทั้งหมด
  จากนั้นรอข้อความยืนยันการยกเลิกรับ sms ที่ไม่ต้องการรับอีกต่อไป

TRUE สามารถโทรแจ้งที่ 1331 (ค่าบริการครั้งละ 3 บาท) ซึ่งเป็นวิธีที่ง่ายสุด หรือส่ง E-mail แจ้งยกเลิกบริการข่าวสาร SMS ที่เสียค่าบริการ ที่ E-mail : [email protected] รอผล 1 วัน ระหว่างรอดำเนินการอาจจะยังมี SMS ขยะส่งมาได้เรื่อยๆวิธี นี้สามารถใช้ได้กับค่ายมือถือทุกค่าย

สำหรับลูกค้า My by CAT

กด *137 แล้วโทรออก จากนั้นเลือก

 • กด 1 เพื่อยกเลิก SMS ประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ
 • กด 2 เพื่อยกเลิก SMS เรียกเก็บเงินค่าบริการ

หรือโทร 02-401-2222 เพื่อติดต่อเจ้าหน้าที่ My by CAT ให้ทำการยกเลิกบริการได้เลย

สำหรับลูกค้า TOT

สำหรับบริการของ TOT นั้นยังไม่สามารถใช้บริการกลางอย่าง *137 ได้เหมือนกับเครือข่ายอื่น ๆ แต่ผู้ใช้สามารถยกเลิกบริการ SMS แบบเรียกเก็บเงินได้ด้วยการพิมพ์ชื่อผู้ส่งที่ต้องการยกเลิกบริการ จากนั้นพิมพ์ b แล้วส่งไปที่ 1777 เพื่อยกเลิกบริการได้ หรือต้องการรับ SMS ดังเดิมให้พิมพ์ชื่อผู้ส่งแล้วกด w ส่งไปที่ 1777 และหากต้องการตรวจสอบรายชื่อผู้บริการที่ยกเลิกการรับ SMS ก็สามารถพิมพ์ q แล้วส่งไปที่ 1777 เพื่อตรวจสอบรายชื่อได้เลย

แจ้งปัญหาการยกเลิก SMS เรียกเก็บเงินไม่สำเร็จผ่าน กสทช.

ไม่เพียงเท่านั้น หากผู้ใช้บริการ ดำเนินการตามวิธีข้างต้นแล้วยังพบปัญหา SMS เรียกเก็บเงินซ้ำอีกก็สามารถโทรไปร้องเรียนกับสำนักงานกสทช. (คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ) ได้ที่เบอร์ 1200 กด 1 หรืออีเมลแจ้งปัญหาไปที่ [email protected] หรือ [email protected] ได้เลย

เทคนิควิธีดังกล่าวนี้ ถือว่าเป็นประโยชน์อย่างมาก จากเดิมที่ผู้ใช้บริการต้องการยกเลิก SMS กวนใจ มักจะต้องโทรไปร้องเรียนที่ Call center ซึ่งบางครั้งไม่ทราบเบอร์ของ Call center หรือ ต้องเจอกับการรอสายที่นาน หรือการโอนสายที่ไม่รู้จบ ทำให้ผู้บริโภคเสียค่าโทรศัพท์เพิ่มขึ้นไปอีก ดังนั้นเมื่อทราบถึงเทคนิควิธีการยกเลิกบริการ sms ที่หลอกลวงแล้ว ต่อไปนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ง่ายอย่างมากในการใช้ชีวิต ให้ทันกับกลโกงการบริการ sms ที่หลอกลวงเสียเงินฟรี !!