ข่าวทั่วไป

ปรับลดอัตราเงินสมทบประกันสังคม ม.33 และ ม.39

Pinterest LinkedIn Tumblr
เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2564 ดร.พจน์ อร่ามวัฒนานนท์ รองประธานกรรมการหอการค้าไทย และประธานคณะกรรมการแรงงานและพัฒนาฝีมือแรงงาน ได้เปิดเผยว่า ตามที่ทาง หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ได้ทำหนังสือเป็นการด่วนส่งไปยังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน (นายสุชาติ ชมกลิ่น) เพื่อให้สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน ได้ขยายมาตรการช่วยเหลือการหักเงินสมทบประกันสังคมต่อไปอีก 3 เดือน เพื่อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศไทย และประคองการดำเนินธุรกิจของผู้ประกอบการในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19
ขณะนี้ คณะกรรมการประกันสังคม ได้มีมติเห็นชอบลดอัตราเงินสมทบ ปี 2564 อีก 3 เดือน
ตั้งแต่เดือนกันยายน – พฤศจิกายน 2564 โดยกำหนดอัตราเงินสมทบ ดังนี้
ฝ่ายนายจ้าง ในอัตราร้อยละ 2.5%
ฝ่ายลูกจ้างผู้ประกันตน มาตรา 33 ในอัตรา 2.5%
ผู้ประกันตน มาตรา 39 จัดเก็บในอัตราเดือนละ 235 บาท ต่อเดือน
ซึ่งมาตรการดังกล่าวช่วยบรรเทาภาระและเยียวยาผู้ประกอบการ กลุ่มภาคแรงงาน และภาคประชาชน ให้สามารถร่วมก้าวข้ามผ่านวิกฤตสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19 อย่างรวดเร็ว
Author