OTP คืออะไร แล้วช่วยอะไรเราได้บ้าง?

otp ช่วยอะไรเราบ้าง

One-Time Password: OTP คืออะไร
OTP (One-Time Password) หรือรหัสผ่านแบบใช้ได้ครั้งเดียวนั้น คือรหัสผ่านที่สามารถนำมาใช้งานได้เพียง 1 ครั้ง และหลังจากนั้นรหัสผ่านนี้ก็จะไม่สามารถนำมาใช้ได้อีก

Continue Reading

ส่ง SMS ดีอย่างไร ถึงยังเป็นที่นิยมอยู่จนถึงปัจจุบัน

ส่ง sms ดียังไง

การทำการตลาดผ่านข้อความสั้น หรือ การทำการตลาดผ่านการส่ง SMS เป็นหนึ่งในเครื่องมือสื่อสารการตลาดทางตรง ที่มีประสิทธิภาพ และยังคงเป็นที่นิยมในปัจจุบัน

Continue Reading

3 เคล็ดลับ และประโยชน์ของ SMS ที่ทำให้ยอดปังขึ้น

sms ยอดปัง

SMS (Short Message Service) คือ บริการส่งข้อความสั้น ๆ ผ่านเครือข่ายเข้าสู่โทรศัพท์มือถือ ถ้าปลายทางไม่มีสัญญาณ ข้อความจะถูกเก็บไว้จนกว่าจะมีสัญญาณอีก

Continue Reading